USTAWA O JAWNOŚCI ŻYCIA PUBLICZNEGO

Na początku 2018r. planowane jest uchwalenie Ustawy o jawności życia publicznego. Mimo że tytuł projektowanego aktu prawnego tego nie ujawnia, jego przepisy przewidują dla przedsiębiorców nowe obowiązki związane z zapobieganiem korupcji. Analogiczne zobowiązania dotyczyć będą jednostek sektora finansów publicznych.

Prace legislacyjne można śledzić na stronie Rządowego Centrum Legislacji:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12304351

Share This