• Facebook
  • LinkedIn

System anonimowego powiadamiania o naruszeniach

System anonimowego powiadamiania

LINIA ETYKI dostarcza pierwszy na rynku polskim bezpieczny system dla pracowników do anonimowej komunikacji nt. nieprawidłowości wewnątrz firmy.

System anonimowego powiadamiania

LINIA ETYKI specjalizuje się również we wdrażaniu kodeksów etycznych oraz promowaniu szeroko pojętej etyki biznesu. Wraz z partnerami oferuje również doradztwo prawne oraz konsulting śledczy.

Pomimo zróżnicowania pokoleniowego i różnic kulturowych, wśród pracowników polskich firm wzrasta poczucie odpowiedzialności za swoje miejsce pracy.

W codziennej pracy spotykamy się z szeregiem różnorodnych zachowań, w tym nieetycznych, które mogą np. narazić całą firmę na utratę reputacji bądź doprowadzić do strat finansowych.

Aby temu przeciwdziałać, należy korzystać z potencjału pracowników, którzy w większości nie akceptują obserwowanych nieprawidłowości i zdają sobie sprawę z ich możliwych negatywnych konsekwencji, jednak posiadaną wiedzę zachowują dla siebie pozostając w dylemacie – czy ujawniając zauważone nieprawidłowości narażą się na odwet, nieprzyjemności, a być może na utratę pracy?

– czy też, co się stanie z ich firmą i z nimi jeśli tej informacji nie ujawnią?

DLACZEGO SYSTEM JEST ANONIMOWY

Jednym z ważniejszych warunków wpływających na gotowość zgłaszania nieprawidłowości jest zachowanie anonimowości – tak wynika z badań Fundacji Batorego.

Również z raportów ACFE oraz badań Linii Etyki przeprowadzonych wśród pracowników Klientów oraz audytorów wewnętrznych wynika, że jednym z głównych warunków jest właśnie zachowanie anonimowości.

POLITYKA ANONIMOWEGO ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI, CZYLI BEZPIECZEŃSTWO W INTERESIE KAŻDEGO

Wdrażając polityki sygnalizowania naruszeń spotykamy się nierzadko z obawami menadżerów, że system anonimowego powiadamiania stanie się narzędziem do rozgrywek personalnych oraz pomówień. Z naszego wieloletniego doświadczenia, opracowywania i wdrażania polityk zgłaszania nieprawidłowości zarówno w sektorze prywatnym jak i publicznym wiemy, że obawa ta, nigdy się u naszych Klientów nie potwierdziła. Zapewnienie anonimowości i jednoczesne zabezpieczenie przed złym jej wykorzystaniu możliwe jest dzięki prawidłowo zaprojektowanej polityce zgłaszania naruszeń oraz profesjonalnego wdrożenia systemu anonimowego zgłaszania nieprawidłowości.

Warto włożyć wysiłek i zainwestować w profesjonalnie przygotowaną politykę sygnalizowania naruszeń, ponieważ ma ona duży wpływ na budowanie etycznego środowiska pracy zapewniając bezpieczeństwo zarówno pracownikom jak i pracodawcy.

Kontakt

LINIA ETYKI Sp. z o.o.

ul. Wojska Polskiego 11
01-524 Warszawa
Tel. +48 22 290 26 26
Fax. +48 22 621 73 77
biuro@liniaetyki.pl
www.liniaetyki.pl

Linia Etyki Sygnet