• Facebook
  • LinkedIn

Audyt etyczny

Audyt etyczny
W dobie globalizacji i dynamicznego rozwoju, współczesna organizacja powinna być ukierunkowana nie tylko na ekspansję i sukces na każdym polu swojej działalności, ale także na budowanie poczucia zadowolenia wokół tworzonej przez siebie marki: zarówno zadowolenia w otoczeniu biznesowym jak i wśród konsumentów

Wiele polskich firm, które szybko osiągnęły sukces na początku lat 90-tych, nie przykładało wagi do zagadnień związanych z etyką w biznesie.

Obecnie zdecydowanie wzrosła świadomość konsumentów, którzy zaczęli wymagać od przedsiębiorców nie tylko wysokiej jakości usług, ale odpowiedniego postępowanie względem podwykonawców, pracowników, klientów, środowiska naturalnego czy społeczności lokalnej.

Audyt etyczny jest narzędziem pozwalającym ocenić czy i jak są stosowane zasady etyki biznesu w organizacji. Instytucje, które osiągnęły pozytywny wynik audytu etycznego, mogą pochwalić się zaufaniem klientów i kontrahentów, oraz dużym zainteresowaniem kandydatów na pracowników.

Celem takiego badania jest zidentyfikowanie zagrożeń w organizacji przedsiębiorstwa, które mogłyby w znaczący sposób wpłynąć na wewnętrzne relacje między pracownikami, oraz na relacje między przedsiębiorstwem a jego otoczeniem zewnętrznym.

Audyt etyczny pozwala rozpoznać symptomy i ujawnić miejsca, w których należy zwrócić uwagę na postępowanie zgodne z normami biznesowymi.

Często nadużycia czy uchybienia na poziomie etyki w działaniu firmy, prowadzą do powstawania nadużyć pracowniczych na różną skalę.

Przebieg audytu etycznego opiera się przede wszystkim na wizycie w zakładzie pracy.

  1. Podczas wizyty audytor sprawdza warunki, w jakich pracują pracownicy oraz ocenia stan zaplecza socjalnego – szatnię, toalety, miejsce do odpoczynku i do spożywania posiłków.
  2. Przeprowadza również poufne wywiady z pracownikami, bez udziału osób nimi nadzorujących.
  3. Kontroli podlega również dokumentacja firmy – w szczególnym zakresie kata pracownicze.
  4. Audyt etyczny najczęściej kończy się spotkaniem podsumowującym, podczas którego omawia się wszystkie niezgodności, ale też dobre praktyki panujące w firmie.

WYNIKIEM AUDYTU ETYCZNEGO ZAWSZE SĄ REKOMENDACJE MAJĄCE NA CELU POPRAWĘ KULTURY ORGANIZACYJNEJ FIRMY.

Kontakt

LINIA ETYKI Sp. z o.o.

ul. Wojska Polskiego 11
01-524 Warszawa
Tel. +48 22 290 26 26
Fax. +48 22 621 73 77
biuro@liniaetyki.pl
www.liniaetyki.pl

Linia Etyki Sygnet