• Facebook
 • LinkedIn

DYREKTYWA EU dotycząca
OCHRONY SYGNALISTÓW

CO ZMIENIA DYREKTYWA dla pracodawców w Polsce?

 • Obowiązek wdrożenia wew. kanałów sygnalizowania (kanały mogą być outsourcingowane),
 • Ochrona pracowników sygnalizujących naruszenia prawa UE
 • Procedura sygnalizowania nieprawidłowowści

TERMIN wdrożenia

Do 17 grudnia 2021 dla firm powyżej 250 pracowników
Do 17 grudnia 2023 dla firm 50 - 250 pracowników

CHECK LIST kliknij

OFERTA WDROŻENIOWA
wszystko co potrzebne do wdrożenia dyrektywy:

ANONIMOWE KANAŁY ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI
PROCEDURA OCHRONY SYGNALISTÓW
KOMUNIKACJA DO PRACOWNIKÓW
SZKOLENIE DLA OSÓB ODBIERAJĄCYCH ZGŁOSZENIA

Najszersza oferta na rynku

Pakiet wdrożeniowy

Procedura

Zapewniamy procedurę zgodną z dyrektywą oraz dobrymi praktykami

W zakres procedury wchodzi m.in.:

 • Zakres stosowania i odpowiedzialności
 • Zasady wysyłania zgłoszeń
 • Zasady odebrania zgłoszeń i działań następczych
 • Prowadzenie rejestrów zgłoszeń
 • Zasady poufności
 • Informacja zwrotna
 • Obowiązujące terminy
Procedurę można modyfikować wg. potrzeb firmy we własnym zakresie

Komunikacja
do pracowników
Oferujemy filmik edukacyjny nt. sygnalizowania nieprawidłowości.

Z doświadczenia wiemy, że edukacja i komunikacja przy wdrażaniu systemów sygnalizowania jest kluczowa.

Przygotowaliśmy w pakiecie wdrożeniowym filmik edukacyjny, który w szybki i łatwy sposób wyjaśnia istotę i cel zgłaszania nieprawidłowości.
SzkolenieOferujemy specjalistyczne szkolenie z zakresu rozpatrywania zgłoszeń

Dla osób odbierających zgłoszenia zapewnimy szkolenie on-line.

Oferowane pakiety wdrożeniowe

Pakiet Standard(licencja systemu, obsługa własna klienta)
Pakiet standard
Pakiet Premium(obsługa Linii Etyki)
Pakiet premium

Sprawdź czy spełniasz dyrektywy

Porównanie pakietów usług
Rodzaj usługiPakiet Standard (obsługa własna)Pakiet Premium (obsługa LE)
Platforma internetowa 24/7 (dostęp w 7 językach)TakTak
Infolinia 7-18 (przeszkoleni pracownicy w tym prawnicy i psychologiwe)NieTak
emailNieTak
dwustronny anonimowy dialog z sygnalistąObsługa własna KlientaObsługa LE
wstępna analiza zgłoszeniaNieTak
anonimizacja danychNieTak
bezstronne/obiektywne rekomendacje doradztwoNieTak
bezpieczeństwo IT - szyfrowanie danychTakTak
aktualizacje systemuTakTak
raporty okresoweTakTak
automatyczne notyfikacjeTakTak
anonimowy kontakt nr PINTakTak
filtrowanie zgłoszeńTakTak
możliwość załączania dokumentówTakTak

Sprawdź czy spełniasz dyrektywy

Minimalne standardy wew. procedury sygnalizowania wg Dyrektywy 2019/1937SpełniamNie spełniam

Przynajmniej jeden kanał sygnalizowania nieprawidłowości:

 • kanał do zgłoszeń ustnych
 • kanał do zgłoszeń pisemnych
art. 9 ust. 2

Na życzenie sygnalisty – możliwość spotkania osobistego

art. 9 ust. 2

Kanały kontaktowe zaprojektowane, ustanowione i obsługiwane w bezpieczny sposób

art. 9 ust. 1 lit. a

Kanały kontaktowe zapewniają poufność osób trzecich wymienionych w raporcie

art. 9 ust. 1 lit. a

Brak dostępu dla osób nieupoważnionych

art. 9 ust. 1 lit. a

Dochowanie należytej staranności przy:

 1. badaniu zgłoszeń oraz
 2. podejmowaniu działań naprawczych
art. 9 ust. 1 lit. d

Tożsamość osoby zgłaszającej może być znana tylko pracownikom kompetentnym do odbierania zgłoszeń i działań naprawczych

art. 16 ust. 1

Anonimizacja informacji identyfikujących (bezpośrednio lub pośrednio) tożsamość sygnalisty

art. 16 ust. 1

Stanowiska osób odbierających zgłoszenia i odpowiedzialnych za działania naprawcze gwarantują bezstronność

art. 9 ust. 1 lit. c

Potwierdzenie otrzymania zgłoszenia w ciągu 7 dni

art. 9 ust. 1 lit. b

Przesłanie sygnaliście informacji zwrotnej nie dłużej niż w ciągu 3 miesięcy

art. 9 ust. 1 lit. f

Usuwanie zbędnych danych osobowych, jeśli pojawią się w zgłoszeniu

art. 17

Prowadzenie rejestru otrzymanych zgłoszeń

art. 18

Sygnalista ma możliwość sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia transkrypcji rozmowy telefonicznej poprzez jej podpisanie.

art. 18 ust. 1

ZAMÓW

Kanały sygnalizowania - obsługa Linii

Infolinia

Czynna w dni pracujące od 7 – 18

Dyżury w infolinii prowadzą przeszkoleni pracownicy Linii Etyki

E-mail

Dedykowany adres e-mail

nazwaklienta@liniaetyki

Platforma internetowa

 • Dedykowana platforma internetowa nazwaklienta@iniaetyki.com
 • Dostępna 24h/7
 • Dostępna w 7 językach
 • ANONIMOWY kontakt z sygnalistą za pomocą nr. PIN
 • Tworzenie grup odbiorów zgłoszeń np. RN, zarząd, compliance, HR
 • Zarządzanie dostępem do zgłoszeń
 • Umożliwia sortowanie i filtrowanie zgłoszeń wg. Typu zgłoszenia, priorytetu, statusy, tematyki
 • Statystyki i raporty okresowe i indywidualne
 • Automatyczne notyfikacje o nowych zgłoszeniach
 • Załączanie dokumentów
 • Łączenie zgłoszeń w sprawy (jeżeli więcej zgłoszeń dotyczy tego samego tematu
 • Prowadzenie wewnętrznego, zaszyfrowanego dialogu na poziomie zgłoszenia

Kontakt

LINIA ETYKI Sp. z o.o.

ul. Wojska Polskiego 11
01-524 Warszawa
Tel. +48 22 290 26 26
Fax. +48 22 621 73 77
biuro@liniaetyki.pl
www.liniaetyki.pl

Linia Etyki Sygnet