• Facebook
 • LinkedIn

Kodeks Etyki

Linia Etyki oferuje opracowanie i wdrożenie kodeksu etycznego w każdej organizacji.

PO CO FIRMIE KODEKS ETYKI?

Ważnym elementem programu etycznego jest kodeks etyki. Zadaniem kodeksu etyki jest zdefiniowanie wartości jakimi firma się kieruje i jakie stawia granice. Wartości i granice różnią się w każdej firmie i zależą np. od charakteru działalności organizacji, położenia i przede wszystkim od kultury organizacyjnej. Bardzo prostym przykładem jak duże mogą być różnice kultury organizacyjnej można zauważyć na przykładzie dress codu. W banku obowiązuje bardzo formalny ubiór na co dzień, a np. w firmie informatycznej może nie być żadnych reguł w tym zakresie, a programiści przychodzą do pracy w klapkach i krótkich spodenkach. Różnice mogą dotyczyć też innych zagadnień regulowanych kodeksami etycznymi jak np. zatrudnianie krewnych. W administracji państwowej takie praktyki są jednoznacznie zakazane, a w firmie zlokalizowanej w małym miasteczku, gdzie dostęp do pracowników jest ograniczony, może okazać się koniecznością zatrudnianie całych rodzin. Kodeksy etyczne są właśnie po to, aby firma określiła swoje „reguły gry”.

Oczywiście samo spisanie obowiązujących zasad i wartości, nazwanie ich kodeksem etyki i powieszenie na ścianie lub opublikowanie w internecie nie wystarczy. Aby pracownicy przestrzegali kodeksu etyki muszą się z nim utożsamiać. Tylko jak to zrobić? Po pierwsze Kodeks etyczny powinien być wypracowywany wspólnie z pracownikami, tak aby oni czuli się współwłaścicielami obowiązujących reguł. Po drugie kodeks etyczny tak jak i całe programy etyczne powinny być poparte systematyczną edukacją. I po trzecie muszą być konsekwentnie przestrzegane.

CZYM POWINIEN CECHOWAĆ SIĘ KODEKS ETYCZNY?

Kodeks Etyki to po prostu wyznaczenie granic i ujednolicenie postępowań dla wszystkich pracowników. Przy coraz bardziej zróżnicowanych wiekowo i światopoglądowo pracownikach Kodeks Etyki jest niemalże nieodzownym spisem wartości i zasad w każdej firmie.

Dobry Kodeks Etyki to taki z którym utożsamiają się pracownicy! Jak to zrobić, żeby Kodeks Etyki nie był tylko kolejnym „papierkiem”?

Kodeks etyczny jest częścią programu etycznego firmy, który obejmuje następujące zagadnienia:

 • określenie standardów etycznych i zawodowych
 • opracowanie i wdrożenie systematycznego programu edukacji etycznej
 • utworzenie stanowiska (komórki) ds. etyki
 • promowanie zachowania etycznego
 • monitorowanie przestrzegania norm etycznych oraz standardów zawodowych
 • utworzenie etycznej infolinii
 • okresowe przeprowadzanie audytu etycznego

Treść kodeksu etycznego określa filozofię firmy w ramach:

 • relacji wewnętrznych (w tym relacji z pracownikami, dbałości o zasoby materialne i niematerialne, zapewnienie jakości produktów i usług)
 • relacji zewnętrznych ( w tym relacji z kontrahentami, dbałości o środowisko naturalne, relacje ze społecznościami lokalnymi)
 • wskazania wartości wspólnych

Powodzenie i skuteczność kodeksów etycznych zależy od ich akceptacji przez pracowników. Dlatego też kwestią zasadniczą jest profesjonalne przygotowanie i wdrożenie całego procesu.

Kontakt

LINIA ETYKI Sp. z o.o.

ul. Wojska Polskiego 11
01-524 Warszawa
Tel. +48 22 290 26 26
Fax. +48 22 621 73 77
biuro@liniaetyki.pl
www.liniaetyki.pl

Linia Etyki Sygnet