Banner Movida

W dniu 01 grudnia 2010 roku w Warszawie odbędzie się Konferencja pt. “Whistleblowing” – skuteczne i efektywne narzędzie zarządzania i zapobiegania ryzyku nadużyć. Podczas spotkania będę mogli Państwo uzyskać wiele bardzo ciekawych i przydatnych informacji, miedzy innymi o tym: co kieruje whistleblowerami, jak analiza korzyści i kosztów określonych zachowań przekłada się na skłonność do faktycznego ujawniania informacji oraz jakie korzyści z whistleblowingu odnosi organizacja. Na Koncferencji nasz zespół przedstawi prelekcję na temat Outsourcingu rozwiązań Hot-Line. Więcej na stronie www.movida.com.pl. Serdecznie zapraszamy.

Share This