Książka „Whistleblowing czyli ujawnianie w dobrej wierze” autorstwa Marka Arszułowicza i Wojciecha W. Gasparskiego ukazała się drukiem we wrześniu w USA.

“(…)Książka „Whistleblowing czyli ujawnianie w dobrej wierze” jest teoretycznym i praktycznym przewodnikiem dla potencjalnych whistleblowerów, menedżerów i studentów zarządzania. Opisuje historię whistleblowingu i mechanizmy jego funkcjonowania na świecie, a także sugeruje rozwiązania pasujące do polskiej kultury i mentalności. Książka składa się z 6 rozdziałów. Pierwszy opisuje początki i funkcjonowanie etyki biznesu jako dyscypliny naukowej, jak również związane z tym różnego rodzaju problemy. Drugi przybliża czytelnikowi definicję whistleblowingu oraz jego polskie tłumaczenie. Rozdział trzeci traktuje o etyce i whistleblowingu po polsku czyli przedstawia wyniki badań na temat postrzegania i rozumienia whistleblowingu wśród dorosłych Polaków. Ze względu na fakt, że whistleblowing jest zupełnie nowym zjawiskiem zarówno w zarządzaniu, jak i języku polskim, badania zostały porównane do wyników badań przeprowadzonych w Ameryce. Rozdział czwarty podejmuje trudny temat lojalności i dylematów etycznych związanych z ujawnianiem w dobrej wierze, to znaczy takim, który służy dobru ogólnemu. Rozdział piąty jest poświęcony funkcjonowaniu whistleblowingu w Europie i USA. Polska, będąc członkiem Unii Europejskiej, jest zobowiązana do przestrzegania przepisów unijnych, również w zakresie whistleblowingu. Rozdział szósty ma charakter typowego przewodnika dla whistleblowerów – poprzez programy i kodeksy etyczne aż po procedury ujawniania w dobrej wierze w warunkach polskich.(…)”

Whistleblowing

Share This