• Facebook
  • LinkedIn

Nadużycia w miejscu pracy

Bez wątpienia każda instytucja i organizacja jest potencjalnie narażona na nadużycia pracownicze. Prowadzić do nich mogą zarówno indywidualne słabości pracowników, jak i sposób zarządzania instytucją, organizacja jej pracy, oraz uwarunkowania społeczne i systemowe. Liczne przykłady możemy znaleźć w każdym obszarze: zatruwanie środowiska nielegalną utylizacją odpadów, znęcanie się nad podopiecznymi w ośrodkach opieki, korupcja, niegospodarność czy defraudowanie środków w organizacjach publicznych. Nie bez znaczenia pozostają również nieprawidłowości i obserwowane nadużycia w miejscu pracy na poziomie samej organizacji takie jak mobbing, nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa, nieterminowość w wypłacie wynagrodzenia czy kradzież mienia pracodawcy, nieprzestrzeganie zasad BHP lub inne. Wszystkie te sytuacje bezpośrednio rzutują na zdolność do właściwego i sprawnego funkcjonowania instytucji. Skutki poważnych nadużyć widocznie wpływają na jakość realizowanych przez nią zadań, oraz mogą wywierać daleko idący wpływ na zdrowie lub życie pracowników. Zarówno w wymiarze fizycznym jak i psychicznym.

OSZUSTWA I NIEUCZCIWOŚĆ W ORGANIZACJACH

Według najnowszych badań nadużycia pracownicze to problem przynajmniej 95% polskich firm. Mimo, iż wśród pracowników zasady i wartości firmy są dobrze znane, dopuszczają się oni pod różnym pretekstem nadużyć względem pracodawcy, współpracowników lub podwładnych. Lista „podstawowych grzechów” to nie tylko kradzież przysłowiowego długopisu, ale również wykorzystywanie zasobów firmowych do celów prywatnych: służbowego telefonu, samochodu, czy też drukarki lub ksera, mobbing, dyskryminacja, nadużycia finansowe, ustawianie przetargów. Dla struktury firmy zdecydowanie bardziej niebezpieczne są kradzieże, czy też nadużycia wśród pracowników wyższego szczebla. Dotyczą one często wyższych kwot, stanowią ogromne zagrożenie dla wizerunku firmy, zarówno na rynku jak i w oczach jej pracowników. Jedna z przyczyn nadużyć to, obok braku właściwej kontroli, brak identyfikowania się pracowników z miejscem pracy. Nie zawsze pracodawca tworzy warunki, w których takie poczucie identyfikacji ma szansę powstać. Niedoceniany i nieszanowany pracownik zdecydowanie szybciej posunie się do nadużycia w miejscu pracy, niż taki który czuje się stabilnie i komfortowo.

Kontakt

LINIA ETYKI Sp. z o.o.

ul. Wojska Polskiego 11
01-524 Warszawa
Tel. +48 22 290 26 26
Fax. +48 22 621 73 77
biuro@liniaetyki.pl
www.liniaetyki.pl

Linia Etyki Sygnet