OFERTA

1. Obsługa zewnętrznych kanałów komunikacyjnych
LINIA ETYKI

 • Bieżąca obsługa kanałów przez firmę Linia Etyki – jako wsparcie wyspecjalizowanego systemu zewnętrznego do przyjmowania i zarządzania zgłoszeniami.
 • Udostępnienie bezpiecznych, anonimowych kanałów komunikacyjnych poza strukturami firmy
 • Gotowość profesjonalnych operatorów na przyjęcie zgłoszenia
 • Wstępna analiza zgłoszeń (pierwszy filtr zgłoszeń w złej wierze, niepełnych)
 • Wyspecjalizowane zarządzanie zgłoszeniami (raporty okresowe, statystyki)
 • Zapewnienie możliwości kontaktu zwrotnego z anonimowym sygnalistą

2. Przeprowadzenie ankiet i badanie etyczne pracowników

 • Badanie świadomości etycznej pracowników
 • Badanie znajomości i stosowania zasad etycznych/Kodeksu Etyki
 • Badanie preferencji behawioralnych pracowników co do przekazywania informacji o zachowaniach nieetycznych
 • Badanie zadowolenia pracowników

3. Rekomendacja procesu zgłaszania informacji o potencjalnych nadużyciach dopasowanego do struktury organizacyjnej firmy

 • Umiejscowienie w strukturze organizacji osób i struktur odpowiedzialnych za zarządzanie i wyjaśnianie zgłoszeń
 • Rekomendacja kanałów komunikacyjnych
 • Propozycja infrastruktury i sposób powiązania zgłoszeń z różnych kanałów komunikacyjnych
 • Rekomendacja procedury, pism wewnętrznych, cyklicznych działań przypominających, szkoleń

4. Szkolenia

 • Warsztaty z zakresu etyki dla pracowników
 • Szkolenia dla kadry kierowniczej i pracowników z zakresu zgłaszania zachowań nieetycznych
 • Train the trainer
 • Szkolenia z zakresu nadużyć

5. Udostępnienie i implementacja systemu – obsługiwanego wewnątrz firmy (jako alternatywa dla rozwiązań zewnętrznych)

6. Przeprowadzanie audytów:

 • Audyt etyczny
 • Audyt śledczy
Share This