“Bohaterowie czy donosiciele? Co Polacy myślą o osobach ujawniających nieprawidłowości w miejscu pracy?”
 
PODSUMOWANIE
Społeczny poziom akceptacji sygnalizowania i sygnalistów jest relatywnie wysoki, jednak wydaje się uzależniony od specyfiki określonych sytuacji oraz osobistego „rachunku zysków i strat”. Warunek niemal jednoznacznej akceptacji sygnalisty i sygnalizowania stanowi sytuacja, w której w grę wchodzi zagrożenie życia i zdrowia.
Dominuje obawa przed działaniami odwetowymi ze strony pracodawcy, zwłaszcza zwolnieniem z pracy. Aktualna ochrona prawna sygnalistów oceniana jest jako niewystarczająca. Wprowadzenie silniejszej ochrony sygnalistów mogłoby skutkować zwiększeniem zasięgu zjawiska sygnalizowania nieprawidłowości.
Share This