Nieprawidłowości w dostawach, zepsuta żywność i wygłodzone konie.

Jaką rolę odegrali sygnaliści w wojnie secesyjnej? O początkach whistleblowingu i o
nagrodach dla sygnalistów opowiada Zuzanna Dobrowolska na łamach Magazynu
Compliance i Zarządzanie.

Share This