Whistleblowing. Jak chronić osoby demaskujące przekręty?
 
Program Przeciwdziałania i Zwalczania Przestępczości
Seminarium organizowane w ramach projektu „European Integrity Systems”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Przeciwdziałania i Zwalczania Przestępczości,
Komisja Europejska – Dyrekcja Generalna do spraw Stosunków Wewnętrznych.
Seminarium współfinansowane przez Fundację im. Friedricha Eberta
Share This