pikw
 
 
Whistleblowing, czyli ujawnianie w dobrej wierze
 
Co to jest whistleblowing i kto może zostać whistleblowerem?
Kiedy warto zastosować whistleblowing i w jaki sposób powinien funkcjonować?
Jakie warunki są niezbędne, aby wprowadzić whistleblowingu?
 
Na te i inne pytania udzielimy Państwu odpowiedzi podczas szkolenia.

Czy Linia Etyki jest droga?

Dla pracodawcy koszty są obliczane indywidulanie w zależności od liczby pracowników oraz liczby oddziałów firmy. Są to jednak niewielkie koszty – już od 500zł / miesięcznie.

Uczestnicy
Szkolenie kierowane jest do osób odpowiedzialnych w firmach za przeciwdziałanie nadużyciom oraz promocję zachowań etycznych a w szczególności do członków Rad Nadzorczych i Zarządów, Prezesów Zarządów, Compliance Officer’s, Dyrektorów ds. monitoringu Compliance, Dyrektorów ds. IT, Dyrektorów ds. prawnych, Dyrektorów ds. finansów, Dyrektorów ds. zarządzania ryzykiem, Dyrektorów ds. bezpieczeństwa i ochrony danych, Radców Prawnych, Specjalistów ds. Compliance , Specjalistów ds. kontroli i Compliance.
Cel szkolenia
Dostarczenie wiedzy na temat zjawiska whistleblowingu, wykształtowanego i szeroko wykorzystywanego w kulturze anglosaskiej, w tym zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, któregogłówną siłą jest dobrowolne a nie obligatoryjne ujawnianie przez pracowników organizacji informacji o zachowaniach nieetycznych, których prawdopodobieństwo przekazania wzrasta, wraz ze stworzeniem pracownikowi dogodnych i przyjaznych warunków umożliwiających podzielenia się wiedzą z osobą w organizacji, która ma moc sprawczą, aby szkodliwy proceder powstrzymać lub podjąć skuteczne środki przeciwdziałające jego ewentualnemu zaistnieniu. 
Dostarczenie wiedzy na temat funkcjonowania efektywnych systemów hot-line.
Program szkolenia
  • Funkcja whistleblowingu (definicja, przykłady, zastosowania)
  • Proces ujawniania informacji i eliminacji szumów informacyjnych
  • Ochrona prawna whistleblowerów
  • Nagradzanie whistleblowerów
  • Dylematy  whistleblowingu
  • Wspólne ustalenie listy przewidywanych zachowań nieetycznych
  • Wspólne ustalenie gradacji osób i instytucji, którym informacje powinny zostać przekazane
  • Zapoznanie z funkcjonowaniem Programu Linia Etyki
Osoby prowadzące
Dominik Piepka: Były ekspert pionu ds. przestępczości ekonomicznej CBŚ. Od dziesięciu lat specjalizuje się w przeciwdziałaniu nadużyciom w biznesie. Pracował min. na stanowiskach Naczelnika Wydziału Kontroli Operacji w Centrali BGŻ S.A. oraz Regionalnego Kierownika Prewencji Terenowej w EURO BANKU S.A. Absolwent specjalistycznych kursów organizowanych m.in. przez U.S. Department of Homeland Security, wpisany na listę trenerów GIIF.
Piotr Hans: Audytor Wewnętrzny Grupy Kapitałowej. Wcześniej zatrudniony w firmie audytorsko-doradczej. Posiada doświadczenie zarówno w audycie zewnętrznym, jak i wewnętrznym, prowadzeniu audytów dochodzeniowych oraz realizacji projektów w sprawach spornych. Posiada certyfikaty Biegłego ds. Wykrywania Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych (CFE) oraz Certyfikowanego Audytora Wewnętrznego (CIA). W trakcie zdobywania uprawnień biegłego rewidenta. Jest członkiem Stowarzyszenia Biegłych ds. Wykrywania Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych (ACFE) oraz Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych (IIA). Autor i współautor publikacji (w tym raportów badawczych) oraz prelegent na konferencjach z zakresu audytu wewnętrznego, zarządzania ryzykiem, nadużyć gospodarczych oraz corporate governance. Autor bloga „Whistleblowing – szczerość bez strachu”
Udział przyznaje: 
  • 6 punktów w Programie Ustawicznego Kształcenia, 
  • punktów CPE
Miejsce realizacji
Warszawa
opcjonalnie – Katowice*, Gdańsk*
(*uruchomienie uwarunkowane jest liczebnością grupy na poziomie min. 8 osób)  
Uczestnictwo w szkoleniu
Jeśli spełniają Państwo ustawowe wymogi, dotyczące zwolnienia z podatku VAT, prosimy o wypełnienie i dołączenie do zgłoszenia, załącznika zamieszczonego poniżej:
Kontakt 
Sylwia Hołuj-Hurkała- Inspektor ds. Szkoleń 
e-mail:   s.holuj@pikw.pl
(22) 620-91-70| kom. 695 761 711| fax (22) 620 94 36
Share This