• Facebook
 • LinkedIn

WHISTLEBLOWING, CZYLI UJAWNIANIE W DOBREJ WIERZE

http://www.pikw.pl/whistleblowing-czyli-ujawnianie-w-dobrej-wierze,art_148_239.html

Whistleblowing, czyli ujawnianie w dobrej wierze

Co to jest whistleblowing i kto może zostać whistleblowerem? Kiedy warto zastosować whistleblowing i w jaki sposób powinien funkcjonować? Jakie warunki są niezbędne, aby wprowadzić whistleblowingu?

Na te i inne pytania udzielimy Państwu odpowiedzi podczas szkolenia.

Czy Linia Etyki jest droga?

Dla pracodawcy koszty są obliczane indywidulanie w zależności od liczby pracowników oraz liczby oddziałów firmy. Są to jednak niewielkie koszty – już od 500zł / miesięcznie.

Uczestnicy

Szkolenie kierowane jest do osób odpowiedzialnych w firmach za przeciwdziałanie nadużyciom oraz promocję zachowań etycznych a w szczególności do członków Rad Nadzorczych i Zarządów, Prezesów Zarządów, Compliance Officer’s, Dyrektorów ds. monitoringu Compliance, Dyrektorów ds. IT, Dyrektorów ds. prawnych, Dyrektorów ds. finansów, Dyrektorów ds. zarządzania ryzykiem, Dyrektorów ds. bezpieczeństwa i ochrony danych, Radców Prawnych, Specjalistów ds. Compliance , Specjalistów ds. kontroli i Compliance.

Cel szkolenia

Dostarczenie wiedzy na temat zjawiska whistleblowingu, wykształtowanego i szeroko wykorzystywanego w kulturze anglosaskiej, w tym zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, któregogłówną siłą jest dobrowolne a nie obligatoryjne ujawnianie przez pracowników organizacji informacji o zachowaniach nieetycznych, których prawdopodobieństwo przekazania wzrasta, wraz ze stworzeniem pracownikowi dogodnych i przyjaznych warunków umożliwiających podzielenia się wiedzą z osobą w organizacji, która ma moc sprawczą, aby szkodliwy proceder powstrzymać lub podjąć skuteczne środki przeciwdziałające jego ewentualnemu zaistnieniu.

Dostarczenie wiedzy na temat funkcjonowania efektywnych systemów hot-line.

Program szkolenia

 • Funkcja whistleblowingu (definicja, przykłady, zastosowania)
 • Proces ujawniania informacji i eliminacji szumów informacyjnych
 • Ochrona prawna whistleblowerów
 • Nagradzanie whistleblowerów
 • Dylematy whistleblowingu
 • Wspólne ustalenie listy przewidywanych zachowań nieetycznych
 • Wspólne ustalenie gradacji osób i instytucji, którym informacje powinny zostać przekazane
 • Zapoznanie z funkcjonowaniem Programu Linia Etyki

Osoby prowadzące

Dominik Piepka: Były ekspert pionu ds. przestępczości ekonomicznej CBŚ. Od dziesięciu lat specjalizuje się w przeciwdziałaniu nadużyciom w biznesie. Pracował min. na stanowiskach Naczelnika Wydziału Kontroli Operacji w Centrali BGŻ S.A. oraz Regionalnego Kierownika Prewencji Terenowej w EURO BANKU S.A. Absolwent specjalistycznych kursów organizowanych m.in. przez U.S. Department of Homeland Security, wpisany na listę trenerów GIIF.

Piotr Hans: Audytor Wewnętrzny Grupy Kapitałowej. Wcześniej zatrudniony w firmie audytorsko-doradczej. Posiada doświadczenie zarówno w audycie zewnętrznym, jak i wewnętrznym, prowadzeniu audytów dochodzeniowych oraz realizacji projektów w sprawach spornych. Posiada certyfikaty Biegłego ds. Wykrywania Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych (CFE) oraz Certyfikowanego Audytora Wewnętrznego (CIA). W trakcie zdobywania uprawnień biegłego rewidenta. Jest członkiem Stowarzyszenia Biegłych ds. Wykrywania Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych (ACFE) oraz Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych (IIA). Autor i współautor publikacji (w tym raportów badawczych) oraz prelegent na konferencjach z zakresu audytu wewnętrznego, zarządzania ryzykiem, nadużyć gospodarczych oraz corporate governance. Autor bloga „Whistleblowing – szczerość bez strachu”

Udział przyznaje

 • 6 punktów w Programie Ustawicznego Kształcenia,
 • 5 punktów CPE

Miejsce realizacji

Waarszawa

opcjonalnie – Katowice*, Gdańsk (uruchomienie uwarunkowane jest liczebnością grupy na poziomie min. 8 osób)

Kontakt

LINIA ETYKI Sp. z o.o.

ul. Wojska Polskiego 11
01-524 Warszawa
Tel. +48 22 290 26 26
Fax. +48 22 621 73 77
biuro@liniaetyki.pl
www.liniaetyki.pl

Linia Etyki Sygnet