Platforma Linii Etyki została wyposażona w funkcje, które mają za zadanie zapewnić jej zgodność z wymogami prawnymi zapowiadanymi w nowym projekcie ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa.

Pierwszą z nich jest pozostawienie miejsca na opis działań następczych, które podjął pracodawca w odpowiedzi na zgłoszenie. To miejsce przeznaczone na informacje o podjętym postępowaniu wyjaśniającym i ewentualnych działaniach naprawczych w przypadku, gdy zgłoszenie się potwierdzi (więcej o tym na blogu). Klient wpisuje je w osobne pole, umieszczone pod treścią zgłoszenia. Wprowadzona tam informacja automatycznie trafia do rejestru zgłoszeń. Dokładnie tak, jak przewiduje art. 29 ust. 4 p. 4 projektu ustawy, który zakłada, że obowiązkowym elementem rejestru zgłoszeń wewnętrznych musi być informacja o podjętych działaniach następczych. Należy przy tym pamiętać, że pole działań następczych nie służy do bieżącej komunikacji między Linią Etyki a klientem. W platformie Linii Etyki do tych celów służy osobna zakładka „Dialog z LE”.

Drugą istotną funkcjonalnością podyktowaną nowymi regulacjami jest wprowadzenie protokołu z rozmowy z sygnalistą. Osoba przyjmująca zgłoszenie telefoniczne ma możliwość przygotowania protokołu z przeprowadzonej z sygnalistą rozmowy. Protokół ten jest spisywany za pomocą osobnej zakładki dodanej do platformy Linii Etyki, a następnie udostępniany sygnaliście. Sprawdzając status zgłoszenia po zalogowaniu się unikalnym PIN-em osoba zgłaszająca może wówczas zweryfikować jego treść, wprowadzić zmiany, zapisać je i ostatecznie zatwierdzić. Po zatwierdzeniu protokołu przez sygnalistę nie ma już możliwości dokonywania w nim zmian. Jest to rozwiązanie przewidziane w projekcie ustawy dla nienagrywanej infolinii (art. 26 ust. 4), którą oferuje swoim klientom Linia Etyki. Platforma Linii Etyki daje możliwość zatwierdzenia protokołu nawet przy zgłoszeniach anonimowych.

Ostatnią wprowadzoną zmianą jest znaczne zwiększenie dopuszczalnego rozmiaru załączników, które sygnalista może przesłać poprzez platformę wraz ze zgłoszeniem. Pojedynczy załącznik, niezależnie od tego czy jest to plik dźwiękowy, graficzny, pdf czy jeszcze inny format, będzie obsługiwany przez platformę Linii Etyki jeżeli „waży” nie więcej niż 50 mb. Wcześniej limit ten wynosił 5 mb na załącznik.

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies więcej informacji

Serwis wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu poprawienia jej dostępności, personalizacji, obsługi kont użytkowników oraz dane dotyczące ruchu na stronie. Każdy może sam decydować o tym czy dopuszcza pliki cookies, ustawiając odpowiednio swoją przeglądarkę.

Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij