Etyka w pracy

Jako doświadczeni specjaliści doskonale wiemy, że znalezienie informacji dotyczących tego, czym z definicyjnego punktu widzenia jest etyka, nie stanowi żadnego problemu. Zdecydowana większość dostępnych słowników i specjalistycznych opracowań opisuje to pojęcie jako ogół zasad i norm przyjętych w konkretnej epoce i danym środowisku. Wyjątkowo ciekawie cała sprawa przedstawia się jednak w odniesieniu do pracy i wszystkich działań podejmowanych w biznesie. Etyka zawodowa – choć najczęściej rozpatrywana jest w kontekście lekarzy, prawników, polityków, adwokatów czy bankierów – dotyczy tak naprawdę wszystkich.

Problem polega głównie na tym, że działania podejmowane podczas wykonywania obowiązków służbowych, motywowane są nieco innymi czynnikami niż w życiu codziennym. Z praktycznej strony oznacza to, że to, co normalnie zostałoby uznane za działanie niemoralne, ma prawo okazać się całkowicie właściwe z punktu widzenia pracownika, który dba o dobro firmy. Zdajemy sobie sprawę, że odpowiednia interpretacja poszczególnych typów postępowania wymaga zastosowania bardzo konkretnego kontekstu. Dlatego też serdecznie zachęcamy do zapoznania się z przygotowaną ofertą usługową, a także ze sposobami, w jaki sposób rozwiązujemy najbardziej newralgiczne problemy związane z etyką w pracy i biznesie.

Etyka w pracy jako norma w zawodzie

W teoretycznym, a co za tym idzie, w nieco wyidealizowanym ujęciu, etyka zawodowa powinna być traktowana jako norma. O tym, że często dzieje się inaczej, nie trzeba przekonywać nikogo. Rola moralnego postępowania w pracy jest niezwykle istotna. Podstawowym założeniem jest w tym przypadku uregulowanie stosunków wewnątrz danej grupy. Mowa tutaj przede wszystkim o zasadach takich jak solidarność, udostępnianie wiedzy młodszym kolegom i koleżankom po fachu, wzajemna pomoc, zachowanie zdrowej konkurencji czy unikanie celowego działania na czyjąś niekorzyść. Ponadto istotnym zadaniem etyki w biznesie jest jednoznaczne określenie sposobu podejścia przedstawicieli danego zawodu do przedmiotu pracy, co jest szczególnie ważne podczas kontaktów z drugim człowiekiem, czyli zarówno ze współpracownikiem, jak i z klientem.

W jeszcze szerszym rozumieniu etyczne wykonywanie obowiązków służbowych ma na celu ochronę życia, zdrowia, majątku drugiego człowieka oraz poszanowanie godności jednostki. Zawsze podkreślamy również, że jedynie właściwie rozumiana etyka może uchronić grupę przed skutkami niemoralnych decyzji, czego doskonałym przykładem jest ewentualne przyjęcie korzyści majątkowej – i to niekoniecznie wyłącznie w formie gotówki. Zachowanie opisanych zasad ma także na celu podwyższenie prestiżu oraz ugruntowanie dobrej opinii społeczeństwa o przedstawicielach danego zawodu.

Na rynku pracy już od dłuższego czasu widać wyraźną tendencję, iż wielu właścicieli nie tylko dużych, ale również średnich i małych firm kładzie ogromny nacisk na prowadzenie swojej działalności tak, aby pracownicy nie musieli stawać przed moralnymi dylematami. Jako doświadczeni specjaliści dostrzegamy też, że etyka w pracy i biznesie stopniowo staje się normą, aczkolwiek do pełni sukcesu jeszcze nieco brakuje. Dlatego wszystkich zainteresowanych wdrożeniem odpowiednich działań mających na celu poprawę sytuacji serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Czy Sygnalista jest etyczną funkcją?

Odpowiedź na tak postawione pytanie nie ma prawa być jednoznaczna. Sygnaliści zatrudniani są przede wszystkim w dużych firmach. Wykonywane przez nich zadania polegają na bieżącej kontroli sposobu funkcjonowania konkretnego przedsiębiorstwa. Specjaliści oceniają nie tylko wydajność produkcyjną, ale także przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez pracowników, ogólne morale kadry oraz sposób podejścia do obowiązków służbowych. Zebrane w ten sposób informacje następnie trafiają do właściciela, który na ich podstawie wyciąga odpowiednie wnioski. Specyfika tego zawodu sprawia, że sygnaliści bardzo często postrzegani są w kategoriach donosicieli, którym zależy wyłącznie na tym, aby uprzykrzyć komuś życie. Czy jest to zgodne z prawdą? Niekoniecznie. Z punktu widzenia etyki w pracy i biznesie na cały problem należy spojrzeć nieco inaczej.

Wszystko uzależnione jest od intencji, jakie przyświecają kontrolerom podczas zawiadamiania o dostrzeżonych nieprawidłowościach. W tym miejscu dobrze jest posłużyć się konkretnym przykładem. Jeśli jeden z pracowników będzie notorycznie palił wyroby tytoniowe bezpośrednio przy magazynowanych butlach z gazem, to czy zgłoszenie takiego postępowania można uznać za niemoralne? Z jednej strony trzeba liczyć się z tym, że ktoś najprawdopodobniej straci zatrudnienie, a z drugiej natomiast – należy pamiętać, że ewentualna eksplozja kilkuset kilogramów ciekłego gazu może mieć bardzo nieprzyjemne skutki, w tym wiązać się ze śmiercią wielu osób.

W przypadku etyki w pracy i w biznesie nie ma miejsca na kompromisy i niedopowiedzenia. Dlatego też zapewniamy, że pełnienie obowiązków sygnalisty jak najbardziej jest funkcją etyczną. W razie wątpliwości lub chęci szczegółowego zapoznania się z tym tematem zapraszamy do kontaktu. Nasi doświadczeni doradcy przedstawią Państwu największe zalety zatrudnienia takiego specjalisty w swojej firmie.

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies więcej informacji

Serwis wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu poprawienia jej dostępności, personalizacji, obsługi kont użytkowników oraz dane dotyczące ruchu na stronie. Każdy może sam decydować o tym czy dopuszcza pliki cookies, ustawiając odpowiednio swoją przeglądarkę.

Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij