Podcast „Kurs etyki”

Marcin Waszak rozmawia z zaproszonymi gośćmi o problemach etycznych dotykających pracowników i pracodawców.

SŁUCHAJ NA SPOTIFY

Lista odcinków

#1 O różnicy między mobbingiem a konfliktem w miejscu pracy okiem psychologa. Rozmowa z Elżbietą Szadurą-Urbańską.

W I odcinku Elżbieta Szadura-Urbańska, psycholożka i publicystka, od wielu lat zajmująca się zagadnieniami mobbingu i dyskryminacji w ramach działalności Linii Etyki, opowiada o różnicach między mobbingiem a konfliktem w miejscu pracy. O tym jak się zachować będąc osobą zaangażowaną w konflikt i jak bronić się przed mobberem. Z rozmowy dowiemy się m.in. na czym „ping-pong agresji” i co jest cechą charakterystyczną mobbingu.

POSŁUCHAJ

#2 O dochodzeniach antymobbingowych. Rozmowa z Moniką Wieczorek.

W II odcinku rozmawiamy o tym czy istnieją standardy lub co najmniej dobre praktyki, które warto zastosować dla skutecznego zwalczania zachowań niepożądanych w miejscu pracy. Wysłuchamy cennych porad mecenas Moniki Wieczorek w jaki sposób zachować się przed komisją antymobbingową, jak powinna działać sama komisja i co może zrobić pracownik w celu udowodnienia, że padł ofiarą mobbera.

POSŁUCHAJ

# 3 O tym jak jak dowieść mobbingu przed sądem i ofierze rozsądnej. Rozmowa z Moniką Wieczorek.

W III odcinku kontynuujemy rozmowę z mecenas Moniką Wieczorek o tym, z czym muszą mierzyć się osoby mobbowane na etapie postępowania sądowego. Dotykamy problemu zbierania dowodów w sprawach o mobbing, a także obowiązującej linii orzeczniczej w tym zakresie. Przybliżamy koncepcję „ofiary rozsądnej” i zastanawiamy się, czy występuje zależność między rodzajem wykonywanej pracy a granicami zachowań tolerowanych przez prawo.

POSŁUCHAJ

# 4 O tym z czym się je compliance w dużej spółce. Rozmowa z Radosławem Lewandowskim.

IV odcinek poświęcony jest temu czym zajmuje się dział compliance na przykładzie przedsiębiorstwa PKP Energetyka. Wieloletni praktyk w tej dziedzinie Radosław Lewandowski opowie o tym co na co dzień wykorzystuje w swojej pracy, aby zminimalizować ryzyko naruszeń w spółce. Zmierzymy się też z pytaniem czy compliance to bardziej gra pozorów czy realny instrument do kształtowania etycznych zachowań pracowników i polityki firmy

POSŁUCHAJ

#5 O tym jak przekonać pracowników do zgłaszania naruszeń. Rozmowa z Radosławem Lewandowskim.

W V odcinku wysłuchamy drugiej część rozmowy z Radosławem Lewandowskim, który opowie o swoim doświadczeniu we wdrażaniu procedury zgłoszeń wewnętrznych w PKP Energetyka. Dyskutujemy dlaczego spółce powinno zależeć na jak największej liczbie zgłoszeń od sygnalistów i jak to zrobić. Dociekamy o co może chodzić w tworzeniu zachęt do korzystania z wewnętrznego kanału powiadamiania. Tłem dla rozmowy jest współpraca PKP Energetyka i Linii Etyki w zakresie obsługi zgłoszeń od sygnalistów.

POSŁUCHAJ

#6 O tym, że warto nagradzać urzędników jak w Japonii. Rozmowa z Jolantą Itrich-Drabarek

Biurokracja to hierarchia i procedury, ale jeżeli ma być przyjazna dla obywateli musi kierować się wartościach etycznymi. W VI odcinku rozmawiamy dlaczego w Polsce przywiązanie do formalnych regulacji przeważa nad refleksją o rezultatach działań administracji publicznej. Profesor Jolanta Itrich-Drabarek dzieli się spostrzeżeniami co ma wpływ na kondycję moralną urzędników i jak zakorzenić etykę zawodu nie tylko w wiedzy, ale i w uczuciach.

POSŁUCHAJ

#7 O informowaniu o naruszeniach w sektorze publicznym. Rozmowa z Jolantą Itrich-Drabarek

W drugiej części rozmowy z prof. Jolantą Itrich-Drabarek rozmawiamy o barierach dla zgłaszania naruszeń w warunkach polskich urzędów. Dyskutujemy też czy jest możliwe wprowadzenie jednolitych standardów przeciwdziałania niezgodnościom z prawem dla całej administracji publicznej.

POSŁUCHAJ

#8 O tym dlaczego mamy archaiczne prawo pracy. Rozmowa ze Zbigniewem Sagańskim

Inspektor PIP Zbigniew Sagański wskazuje na nieprzystosowanie obecnego kodeksu pracy w Polsce do zachodnich standardów i realiów zatrudnienia. Ponadto rozmawiamy o tym, że dialog społeczny nie spełnia obecnie swojej roli i jakie są tego konsekwencje. Zastanawiamy się dlaczego centrale związkowe w Polsce stronią od poruszania tematu ochrony sygnalistów.

POSŁUCHAJ

#9 O tym dlaczego PIP nie jest od rozstrzygania sporów w miejscu pracy. Rozmowa ze Zbigniewem Sagańskim

Z drugiej części rozmowy ze związkowcem i inspektorem pracy Zbigniewem Sagańskim słuchacze dowiedzą się więcej o tym jak pracuje Państwowa Inspekcja Pracy. Czy PIP jest właściwym adresem do zgłaszania przypadków mobbingu i dyskryminacji w miejscu pracy? Ponadto nadchodzą zmiany prawne, które mają obsadzić PIP w roli centralnego organu od przyjmowania i selekcjonowania zgłoszeń sygnalistów. Skomentujemy ten pomysł w odwołaniu do zakresu kompetencji inspekcji i jej dotychczasowych doświadczeń z osobami zgłaszającymi naruszenia kodeksu pracy.

POSŁUCHAJ

#10 O tym czy kary są środkiem do wychowania uczciwego biznesu? Rozmowa z Mikołajem Iwańskim

Rozmawiamy z dr. Mikołajem Iwańskim o celowości karania podmiotów zbiorowych. Czy kara poza czystą represją może mieć też walor wychowawczy w odniesieniu nie tylko do ludzi, ale też podmiotów prawnych? Jak należy ocenić polski system egzekwowania odpowiedzialności podmiotów zbiorowych na tle zagranicznych regulacji? Omawiamy kontrowersje wokół rozwiązań prawnych wykorzystujących klauzule bezkarności.

POSŁUCHAJ

#11 O impulsach, które kierują wyborami obywateli i organizacji. Rozmowa z Mikołajem Iwańskim

Tematem drugiej części rozmowy z dr Mikołajem Iwańskim jest zachęcanie do przestrzegania prawa. Wskazujemy jakie techniki, od dowartościowania po publiczne zawstydzanie, mogą być w tym celu wykorzystywane przez państwo m.in. wobec podmiotów prawnych. Językiem teorii impulsów tłumaczymy, dlaczego whistleblowing to skuteczne narzędzie wykrywania naruszeń. Zaczynamy zaś od pytania czy walka z przestępczością może być uzasadnieniem dla sprzecznych z moralnością działań organów ścigania.

POSŁUCHAJ

#12 O nieodkrytym potencjale organizacji branżowych. Rozmowa z Robertem Sroką

Z prof. Robertem Sroką wskazujemy na potrzebę przywództwa etycznego, wynikającego z obecnych trendów rozwoju gospodarki, m.in. rosnącej roli sztucznej inteligencji czy reagowania na zmiany klimatyczne. W centrum naszych rozważań pozostają organizacje branżowe, które dają zrzeszonym firmom możliwość kolektywnego działania. Zastanawiamy się w jakim stopniu jest ono podyktowane także zobowiązaniami etycznymi i czy organizacje branżowe są w stanie rozliczać swoich członków z ich przestrzegania.

POSŁUCHAJ

#13 O tym po co biznesowi miękkie prawo. Rozmowa z Robertem Sroką

Druga część rozmowy z prof. Robertem Sroką została poświęcona zagadnieniu samoregulacji branż. Zastanawiamy się czy i jak prawo miękkie odnosi się do współczesnych wyzwań etycznych związanych np. z nowymi technologiami. Co zyskuje branża na samoregulacjach i jaka jest ich przewaga nad prawem wdrażanym przez publicznych regulatorów? Jak powinno wyglądać tworzenie samoregulacji z perspektywy interesariuszy takich jak klienci czy konsumenci?

POSŁUCHAJ

#14 O rewolucji pracy zdalnej. Rozmowa z Dominikiem Owczarkiem i Maciejem Pańkowem

Z badaczami Instytutu Spraw Publicznych Dominikiem Owczarkiem i Maciejem Pańkowem rozmawiamy o transformacji polskiego modelu pracy wywołanego pandemią. Stawiamy pytanie czy uznanie pracy z domu w kodeksie pracy ostatecznie wniosło nas na wyższy poziom organizacji stosunków pracy. Na czym skorzystali pracownicy, na czym pracodawcy, a co budzi obawy obu grup? Czy wraz z pracą zdalną upowszechniły się też zjawiska niepożądane, takie jak mania kontroli przełożonych i nowe problemy zdrowotne osób pracujących poza biurem?

POSŁUCHAJ

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies więcej informacji

Serwis wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu poprawienia jej dostępności, personalizacji, obsługi kont użytkowników oraz dane dotyczące ruchu na stronie. Każdy może sam decydować o tym czy dopuszcza pliki cookies, ustawiając odpowiednio swoją przeglądarkę.

Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij