DYREKTYWA EU dotycząca

OCHRONY SYGNALISTÓW

CO ZMIENIA DYREKTYWA
dla pracodawców w Polsce?

 • Obowiązek wdrożenia wew. kanałów
  sygnalizowania (kanały zgłaszania nadużyć mogą być
  outsourcingowane),
 • Ochrona pracowników sygnalizujących
  naruszenia prawa UE
 • Procedura sygnalizowania nieprawidłowowści

TERMIN wdrożenia
Do 17 grudnia 2021 dla firm powyżej 250 pracowników
Do 17 grudnia 2023 dla firm 50 – 250 pracowników

kanały zgłaszania nadużyć - liniaetyki.pl dyrektywa

Sprawdź czy spełniasz wymogi:

DYREKTYWA EU dotycząca

OCHRONY SYGNALISTÓW

CO ZMIENIA DYREKTYWA
dla pracodawców w Polsce?

 • Obowiązek wdrożenia wew. kanałów
  sygnalizowania (kanały zgłaszania nadużyć mogą być
  outsourcingowane),
 • Ochrona pracowników sygnalizujących
  naruszenia prawa UE
 • Procedura sygnalizowania nieprawidłowowści

TERMIN wdrożenia
Do 17 grudnia 2021 dla firm powyżej 250 pracowników
Do 17 grudnia 2023 dla firm 50 – 250 pracowników

Sprawdź czy spełniasz wymogi:

 

OFERTA WDROŻENIOWA

wszystko co potrzebne do wdrożenia dyrektywy:

ANONIMOWE KANAŁY ZGŁASZANIA NADUŻYĆ I NIEPRAWIDŁOWOŚCI
PROCEDURA OCHRONY SYGNALISTÓW
KOMUNIKACJA DO PRACOWNIKÓW
SZKOLENIE DLA OSÓB ODBIERAJĄCYCH ZGŁOSZENIA

 

 

Najszersza oferta na rynku

 

OFERTA WDROŻENIOWA

wszystko co potrzebne do wdrożenia dyrektywy:

ANONIMOWE KANAŁY ZGŁASZANIA NADUŻYĆ I NIEPRAWIDŁOWOŚCI
PROCEDURA OCHRONY SYGNALISTÓW
KOMUNIKACJA DO PRACOWNIKÓW
SZKOLENIE DLA OSÓB ODBIERAJĄCYCH ZGŁOSZENIA

 

Najszersza oferta na rynku

Pakiet wdrożeniowy:

kanały zgłaszania nadużyć - make work happy

PROCEDURA


 

Zapewniamy procedurę zgodną
z dyrektywą oraz dobrymi praktykami

W zakres procedury wchodzi m.in.:

 • Zakres stosowania i odpowiedzialności
 • Zasady wysyłania zgłoszeń
 • Zasady odebrania zgłoszeń
  i działań następczych
 • Prowadzenie rejestrów zgłoszeń
 • Zasady poufności
 • Informacja zwrotna
 • Obowiązujące terminy

 

Procedurę wdrożenia kanałów zgłaszania nadużyć można modyfikować
wg. potrzeb firmy we własnym zakresie

KOMUNIKACJA
DO PRACOWNIKÓW


 

Oferujemy filmik edukacyjny
nt. sygnalizowania
nieprawidłowości.

Z doświadczenia wiemy,
że edukacja i komunikacja
przy wdrażaniu systemów
sygnalizowania jest kluczowa.

Przygotowaliśmy w pakiecie
wdrożeniowym filmik edukacyjny,
który w szybki i łatwy sposób
wyjaśnia istotę
i cel zgłaszania nadużyć
i nieprawidłowości poprzez kanały.

SZKOLENIE


 

Oferujemy specjalistyczne
szkolenie z zakresu
rozpatrywania zgłoszeń

Dla osób odbierających
zgłoszenia zapewnimy
szkolenie on-line.

Pakiet wdrożeniowy:

PROCEDURA


 

Zapewniamy procedurę zgodną
z dyrektywą oraz dobrymi praktykami

W zakres procedury wchodzi m.in.:

 • Zakres stosowania i odpowiedzialności
 • Zasady wysyłania zgłoszeń
 • Zasady odebrania zgłoszeń
  i działań następczych
 • Prowadzenie rejestrów zgłoszeń
 • Zasady poufności
 • Informacja zwrotna
 • Obowiązujące terminy

 

Procedurę wdrożenia kanałów zgłaszania nadużyć można modyfikować
wg. potrzeb firmy we własnym zakresie

KOMUNIKACJA
DO PRACOWNIKÓW


 

Oferujemy filmik edukacyjny
nt. sygnalizowania
nieprawidłowości.

Z doświadczenia wiemy,
że edukacja i komunikacja
przy wdrażaniu systemów
sygnalizowania jest kluczowa.

Przygotowaliśmy w pakiecie
wdrożeniowym filmik edukacyjny,
który w szybki i łatwy sposób
wyjaśnia istotę
i cel zgłaszania nadużyć
i nieprawidłowości poprzez kanały.

SZKOLENIE


 

Oferujemy specjalistyczne
szkolenie z zakresu
rozpatrywania zgłoszeń

Dla osób odbierających
zgłoszenia zapewnimy
szkolenie on-line.

Pakiet wdrożeniowy:

PROCEDURA


 

Zapewniamy procedurę zgodną
z dyrektywą oraz dobrymi praktykami

W zakres procedury wchodzi m.in.:

 • Zakres stosowania i odpowiedzialności
 • Zasady wysyłania zgłoszeń
 • Zasady odebrania zgłoszeń
  i działań następczych
 • Prowadzenie rejestrów zgłoszeń
 • Zasady poufności
 • Informacja zwrotna
 • Obowiązujące terminy

 

Procedurę wdrożenia kanałów zgłaszania nadużyć można modyfikować
wg. potrzeb firmy we własnym zakresie

KOMUNIKACJA
DO PRACOWNIKÓW


 

Oferujemy filmik edukacyjny
nt. sygnalizowania
nieprawidłowości.

Z doświadczenia wiemy,
że edukacja i komunikacja
przy wdrażaniu systemów
sygnalizowania jest kluczowa.

Przygotowaliśmy w pakiecie
wdrożeniowym filmik edukacyjny,
który w szybki i łatwy sposób
wyjaśnia istotę
i cel zgłaszania nadużyć
i nieprawidłowości poprzez kanały.

SZKOLENIE


 

Oferujemy specjalistyczne
szkolenie z zakresu
rozpatrywania zgłoszeń

Dla osób odbierających
zgłoszenia zapewnimy
szkolenie on-line.

OFEROWANE PAKIETY WDROŻENIOWE

OFEROWANE PAKIETY WDROŻENIOWE

PAKIET

STANDARD

(licencja systemu,
obsługa własna klienta)

Zgłaszanie nadużyć - pakiet standard

PAKIET

PREMIUM

(obsługa LINII ETYKI)

Zgłaszanie nadużyć - pakiet premium

PAKIET

STANDARD

(licencja systemu,
obsługa własna klienta)

PAKIET

PREMIUM

(obsługa LINII ETYKI)

PAKIET

STANDARD

(licencja systemu,
obsługa własna klienta)

PAKIET

PREMIUM

(obsługa LINII ETYKI)

Zgłaszanie nadużyć

PORÓWNANIE PAKIETÓW USŁUG

Rodzaj usługi PAKIET STANDARD (obsługa własna) PAKIET PREMIUM (obsługa LE)
Platforma internetowa 24/7 (dostęp w 7 językach) TAK TAK
Infolinia 7-18 (przeszkoleni pracownicy w tym prawnicy i psychologowie) NIE TAK
email NIE TAK
dwustronny anonimowy dialog z sygnalistą OBSŁUGA WŁASNA KLIENTA OBSŁUGA LE
wstępna analiza zgłoszenia NIE TAK
anonimizacja danych NIE TAK
bezstronne/obiektywne rekomendacje doradztwo NIE TAK
bezpieczeństwo IT – szyfrowanie danych TAK TAK
aktualizacja systemu TAK TAK
raporty okresowe TAK TAK
automatyczne notyfikacje TAK TAK
anonimowy kontakt nr PIN TAK TAK
filtrowanie zgłoszeń TAK TAK
możliwość załączania dokumentów TAK TAK

 

PORÓWNANIE PAKIETÓW USŁUG

Rodzaj usługi PAKIET STANDARD (obsługa własna) PAKIET PREMIUM (obsługa LE)
Platforma internetowa 24/7 (dostęp w 7 językach) TAK TAK
Infolinia 7-18 (przeszkoleni pracownicy w tym prawnicy i psychologowie) NIE TAK
email NIE TAK
dwustronny anonimowy dialog z sygnalistą OBSŁUGA WŁASNA KLIENTA OBSŁUGA LE
wstępna analiza zgłoszenia NIE TAK
anonimizacja danych NIE TAK
bezstronne/obiektywne rekomendacje doradztwo NIE TAK
bezpieczeństwo IT – szyfrowanie danych TAK TAK
aktualizacja systemu TAK TAK
raporty okresowe TAK TAK
automatyczne notyfikacje TAK TAK
anonimowy kontakt nr PIN TAK TAK
filtrowanie zgłoszeń TAK TAK
możliwość załączania dokumentów TAK TAK

 SPRAWDŹ CZY SPEŁNIASZ WYMOGI DYREKTYWY

Zgłaszanie nadużyć - Liniaetyki

  Minimalne standardy wew. procedury sygnalizowania wg Dyrektywy 2019/1937

  SPEŁNIAM

  NIE SPEŁNIAM

  Przynajmniej jeden kanał sygnalizowania nieprawidłowości:
  - kanał do zgłoszeń ustnych
  - kanał do zgłoszeń pisemnych
  art. 9 ust. 2

  Na życzenie sygnalisty - możliwość spotkania osobistego
  art. 9 ust. 2

  Kanały kontaktowe zaprojektowane, ustanowione i obsługiwane w bezpieczny sposób
  art. 9 ust. 1 lit. a

  Kanały kontaktowe zapewniają poufność osób trzecich
  wymienionych w raporcie
  art. 9 ust. 1 lit. a

  Brak dostępu dla osób nieupoważnionych
  art. 9 ust. 1 lit. a

  Dochowanie należytej staranności przy:
  - badaniu zgłoszeń oraz
  - podejmowaniu działań naprawczych
  art. 9 ust. 1 lit. d

  Tożsamość osoby zgłaszającej może być znana tylko pracownikom
  kompetentnym do odbierania zgłoszeń i działań naprawczych
  art. 16 ust. 1

  Anonimizacja informacji identyfikujących (bezpośrednio lub
  pośrednio) tożsamość sygnalisty
  art. 16 ust. 1

  Stanowiska osób odbierających zgłoszenia i odpowiedzialnych za
  działania naprawcze gwarantują bezstronność
  art. 9 ust. 1 lit. c

  Potwierdzenie otrzymania zgłoszenia w ciągu 7 dni
  art. 9 ust. 1 lit. b

  Przesłanie sygnaliście informacji zwrotnej nie dłużej
  niż w ciągu 3 miesięcy
  art. 9 ust. 1 lit.

  Usuwanie zbędnych danych osobowych, jeśli pojawią się
  w zgłoszeniu
  art. 17

  Prowadzenie rejestru otrzymanych zgłoszeń
  art. 18

  Sygnalista ma możliwość sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia
  transkrypcji rozmowy telefonicznej poprzez jej podpisanie.
  art. 18 ust. 1


  SPRAWDŹ CZY SPEŁNIASZ WYMOGI DYREKTYWY – tabela do wydruku

  Wydrukuj checklistę i sprawdź, czy spełniasz wymogi Dyrektywy. Przypominamy, że wszystkie warunki dyrektywy muszą być spełnione.

  DRUKUJ CHECKLISTĘ

  SPRAWDŹ CZY SPEŁNIASZ WYMOGI DYREKTYWY

   Minimalne standardy wew. procedury sygnalizowania wg Dyrektywy 2019/1937

   SPEŁNIAM

   NIE SPEŁNIAM

   Przynajmniej jeden kanał sygnalizowania nieprawidłowości:
   - kanał do zgłoszeń ustnych
   - kanał do zgłoszeń pisemnych
   art. 9 ust. 2

   Na życzenie sygnalisty - możliwość spotkania osobistego
   art. 9 ust. 2

   Kanały kontaktowe zaprojektowane, ustanowione i obsługiwane w bezpieczny sposób
   art. 9 ust. 1 lit. a

   Kanały kontaktowe zapewniają poufność osób trzecich
   wymienionych w raporcie
   art. 9 ust. 1 lit. a

   Brak dostępu dla osób nieupoważnionych
   art. 9 ust. 1 lit. a

   Dochowanie należytej staranności przy:
   - badaniu zgłoszeń oraz
   - podejmowaniu działań naprawczych
   art. 9 ust. 1 lit. d

   Tożsamość osoby zgłaszającej może być znana tylko pracownikom
   kompetentnym do odbierania zgłoszeń i działań naprawczych
   art. 16 ust. 1

   Anonimizacja informacji identyfikujących (bezpośrednio lub
   pośrednio) tożsamość sygnalisty
   art. 16 ust. 1

   Stanowiska osób odbierających zgłoszenia i odpowiedzialnych za
   działania naprawcze gwarantują bezstronność
   art. 9 ust. 1 lit. c

   Potwierdzenie otrzymania zgłoszenia w ciągu 7 dni
   art. 9 ust. 1 lit. b

   Przesłanie sygnaliście informacji zwrotnej nie dłużej
   niż w ciągu 3 miesięcy
   art. 9 ust. 1 lit.

   Usuwanie zbędnych danych osobowych, jeśli pojawią się
   w zgłoszeniu
   art. 17

   Prowadzenie rejestru otrzymanych zgłoszeń
   art. 18

   Sygnalista ma możliwość sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia
   transkrypcji rozmowy telefonicznej poprzez jej podpisanie.
   art. 18 ust. 1


   KANAŁY ZGŁASZANIA NADUŻYĆ I SYGNALIZOWANIA – OBSŁUGA LINII

   KANAŁY ZGŁASZANIA NADUŻYĆ I SYGNALIZOWANIA – OBSŁUGA LINII

   INFOLINIA

   E-MAIL

   PLATFORMA
   INTERNETOWA

   Czynna
   w dni pracujące
   od 7 – 18

   Dyżury w infolinii prowadzą
   przeszkoleni pracownicy
   Linii Etyki

   Dedykowany
   adres e-mail

   nazwaklienta@liniaetyki.pl

   • Dedykowana platforma internetowa
    nazwaklienta@iniaetyki.com
   • Dostępna 24h/7
   • Dostępna w 7 językach
   • ANONIMOWY kontakt z sygnalistą za pomocą nr. PIN
   • Tworzenie grup odbiorów zgłoszeń np. RN,
    zarząd, compliance, HR
   • Zarządzanie dostępem do zgłoszeń
   • Umożliwia sortowanie i filtrowanie zgłoszeń
    wg. Typu zgłoszenia, priorytetu, statusy, tematyki
   • Statystyki i raporty okresowe i indywidualne dotyczące kanałów zgłaszania nadużyć
   • Automatyczne notyfikacje o nowych zgłoszeniach
   • Załączanie dokumentów
   • Łączenie zgłoszeń w sprawy (jeżeli więcej
    zgłoszeń dotyczy tego samego tematu
   • Prowadzenie wewnętrznego, zaszyfrowanego
    dialogu na poziomie zgłoszenia

   KANAŁY SYGNALIZOWANIA

   kanały zgłaszania nadużyć - kanały sygnalizowania

   INFOLINIA

   E-MAIL

   PLATFORMA
   INTERNETOWA

   Czynna
   w dni pracujące
   od 7 – 18

   Dyżury w infolinii prowadzą
   przeszkoleni pracownicy
   Linii Etyki

   Dedykowany
   adres e-mail

   nazwaklienta@liniaetyki.pl

   • Dedykowana platforma internetowa nazwaklienta@iniaetyki.com
   • Dostępna 24h/7
   • Dostępna w 7 językach
   • ANONIMOWY kontakt z sygnalistą za pomocą nr. PIN
   • Tworzenie grup odbiorów zgłoszeń np. RN, zarząd, compliance, HR
   • Zarządzanie dostępem do zgłoszeń
   • Umożliwia sortowanie i filtrowanie zgłoszeń wg. Typu zgłoszenia, priorytetu, statusy, tematyki
   • Statystyki i raporty okresowe i indywidualne dotyczące kanałów zgłaszania nadużyć
   • Automatyczne notyfikacje o nowych zgłoszeniach
   • Załączanie dokumentów
   • Łączenie zgłoszeń w sprawy (jeżeli więcej zgłoszeń dotyczy tego samego tematu
   • Prowadzenie wewnętrznego, zaszyfrowanego dialogu na poziomie zgłoszenia

   KANAŁY SYGNALIZOWANIA

   LINIA ETYKI W LICZBACH

   1


   JESTEŚMY PIERWSZĄ
   FIRMĄ W POLSCE
   OFERUJĄCĄ
   KANAŁY
   SYGNALIZOWANIA

   2010


   MAMY NAJDŁUŻSZE
   EKSPERCKIE
   DOŚWIADCZENIE
   – OD 2010 ROKU
   NA POLSKIM RYNKU

   100 000


   OBEJMUJEMY
   OCHRONĄ
   PONAD 100 TYS.
   PRACOWNIKÓW
   NASZYCH
   KLIENTÓW

   7


   UDOSTĘPNIAMY
   PLATFORMĘ
   INTERNETOWĄ
   W 7 JĘZYKACH

   11


   OBSŁUGUJEMY
   INFOLINIĘ
   CZYNNĄ
   11 GODZIN
   DZIENNIE

   KORZYŚCI DLA KLIENTA

   KORZYŚCI DLA KLIENTA

   • BEZPIE CZEŃSTWO IT
   • ANONIMOWOŚĆ
   • SKUTECZNOŚĆ: 40% nadużyć wykrywanych dzięki Sygnalistom
    (Raport do Narodów ACFE 2020)
   • WYKRYWANIE NADUŻYĆ NA WCZESNYM ETAPIE I OGRANICZENIE STRAT
   • SZEROKA DOSTĘPNOŚĆ – 3 KANAŁY: INFOLINIA, PLATFORMA, E-MAIL
   • Dedykowany adres PLATFORMY: nazwaklienta@liniaetyki.com
   • Dedykowany adres E-MAIL: nazwaklienta@liniaetyki.pl
   • WSTĘPNY FILTR ZGŁOSZEŃ NIEZASADNYCH
   • ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI PRAWA w tym RODO
   Gwarancja jakości - Liniaetyki.pl
   • BEZPIE CZEŃSTWO IT
   • ANONIMOWOŚĆ
   • SKUTECZNOŚĆ: 40% nadużyć wykrywanych dzięki Sygnalistom (Raport do Narodów ACFE 2020)
   • WYKRYWANIE NADUŻYĆ NA WCZESNYM ETAPIE I OGRANICZENIE STRAT
   • SZEROKA DOSTĘPNOŚĆ – 3 KANAŁY: INFOLINIA, PLATFORMA, E-MAIL
   • Dedykowany adres PLATFORMY: nazwaklienta@liniaetyki.com
   • Dedykowany adres E-MAIL: nazwaklienta@liniaetyki.pl
   • WSTĘPNY FILTR ZGŁOSZEŃ NIEZASADNYCH
   • ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI PRAWA w tym RODO
   • Anonimowy kontakt z sygnalistą za pomocą numeru PIN
   • Dane chronione przy wykorzystaniu mechanizmów zaszyfrowania asymetrycznego.
   • Cyber monitoring i okresowe testy penetracyjne
   • Monitoring i aktualizacje zgodne z wytycznymi OWASP
   • Certyfikaty SSL
   • Certyfikowany hosting na terenie Polski: ISO 9001: 2015, ISO 27000:2013
   • Back up
   kanały zgłaszania nadużyć - bezpieczeństwo
   • Anonimowy kontakt z sygnalistą za pomocą numeru PIN
   • Dane chronione przy wykorzystaniu mechanizmów zaszyfrowania asymetrycznego.
   • Cyber monitoring i okresowe testy penetracyjne
   • Monitoring i aktualizacje zgodne z wytycznymi OWASP
   • Certyfikaty SSL
   • Certyfikowany hosting na terenie Polski: ISO 9001: 2015, ISO 27000:2013
   • Back up

   Dyrektywa w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia

   Prezentowana dyrektywa ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii nr 2019/1937 została ogłoszona w listopadzie 2019 roku w Dz.Urzęd. UE L 305. Jej przepisy kompleksowo określają ramy sygnalizowania nieprawidłowości oraz zabezpieczenia informatorów na wypadek sankcji za ich ujawnianie w miejscu wykonywania obowiązków służbowych. Każdy kraj członkowski Unii Europejskiej musi wdrożyć jej postanowienia i określić uprawnienia i zobowiązania dla podmiotów, które będą zaangażowane w sprawach ochrony osób zgłaszających naruszenia.

   Celem tego aktu normatywnego jest pozbawienie sygnalistów obaw przed działaniami odwetowymi ze strony pracodawcy. Według Parlamentu Europejskiego i Rady bezpieczne i poufne kanały zgłaszania nadużyć są skutecznym mechanizmem informowania opinii publicznej o funkcjonujących w życiu społeczno-ekonomicznym patologiach w organizacjach prywatnych i publicznych.

   Dyrektywa w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia ma stworzyć solidne fundamenty do wykrywalności działań nielegalnych w różnych sferach gospodarki, społeczeństwa i administracji. W szczególności chodzi tu o transparentne funkcjonowanie sfery:

   • zamówień publicznych, w kontekście otrzymywanych dochodów z budżetu unijnego, 
   • bezpieczeństwa produktowego, żywnościowego, transportowego, paliwowego, 
   • ochrony zdrowia konsumentów i środowiska naturalnego, 
   • prywatności osób fizycznych i poufności ich danych osobowych, będących w dyspozycji pracodawcy, 
   • administracji publicznej, która powinna być wolna od korupcji i nielegalnej działalności. 

   Powyższe obszary zostały uznane za najbardziej wrażliwe na oszustwa, malwersacje finansowe oraz nadużycia prawa. W zamyśle unijnego ustawodawcy ochrona whistleblowerów zgłaszających naruszenia ma się przełożyć na zwiększenie ogólnego poziomu bezpieczeństwa pracowników oraz ich prawa do uczciwych warunków pracy.

   Każde z państw członkowskich powinno sobie zadać pytanie: jak przygotować się do dyrektywy o ochronie sygnalistów – tak, aby jej postanowienia wdrożyć do narodowych systemów prawnych zgodnie z zasadą skuteczności i terminowości. Implementacja powinna być przy tym powszechna, co oznacza, że w polskim ustawodawstwie musi ona zostać dokonana za pomocą aktu prawnego mającego moc obowiązującą na terenie całego kraju. Zgodnie z treścią art. 87 ust. 1 Konstytucji RP mogą to być ustawy oraz wydane na ich podstawie rozporządzenia wykonawcze.

   Wspólnotowa dyrektywa w sprawie ochrony sygnalistów wyznacza absolutny standard minimum, z możliwością rozszerzenia jej zapisów na gruncie krajowych systemów prawnych. Na pracodawców nakłada określone obowiązki, zadania i procedury, które muszą wdrożyć w swoich organizacjach, takie jak np. utworzenie kanałów zgłaszania nadużyć i naruszeń przez whistleblowerów.

   Zharmonizowany system ochrony sygnalistów

   Unijna dyrektywa o ochronie sygnalistów wskazuje, jakie obowiązki dla pracodawcy muszą zostać zapisane w krajowych aktach normatywnych. Wspólnotowe przepisy wprowadzają różne tryby sygnalizowania nieprawidłowości przez osoby zgłaszające naruszenia. W tym samym stopniu mają dostęp do komunikacji wewnątrz organizacji i ścieżki zgłoszeń do zewnętrznych organów. Procedury przyjmowania informacji od sygnalisty wymagają ściśle określonych i zdyscyplinowanych metod dokumentowania oraz weryfikowania danych w każdej sprawie. Każda wiadomość przekazywana ustnie lub pisemnie powinna być zarejestrowana. Następnie zaleca się ich wstępną selekcję pod względem znaczenia i istotności. W pewnych przypadkach dopuszcza się także możliwość ujawniania publicznego, jednak powinno to być traktowane jako wyjątek.

   Istotną cechą zharmonizowanego systemu whistleblowingu i ochrony sygnalistów w skali funkcjonowania jednolitego Rynku Europejskiego jest – obok jego znacznej szerokości i głębokości – położenie nacisku na autonomię decyzyjną przedsiębiorstwa (pracodawcy), które zobligowane są do opracowania planu jak wdrożyć dyrektywę o ochronie sygnalistów. W tym celu muszą przygotować odpowiednie procedury i mechanizmy, dostosowane do specyfiki swojej działalności, tak aby spełnić wszystkie obowiązki.

   Ochrona sygnalisty przed odwetem ze strony pracodawcy – podstawowa zasada dyrektywy

   Kluczowe znaczenie dla realizacji celów unijnej dyrektywy jest ochrona sygnalistów przed odwetem ze strony pracodawcy, którego dotyczy zgłoszenie nieprawidłowości lub ujawnienie publiczne. Kraje członkowskie, implementując jej postanowienia muszą przygotować projekty aktów normatywnych i wdrożyć w swoich ustawodawstwach zapisy zakazujące wszelkich form retorsji. Dotyczy to również wysuwania gróźb i podejmowania prób takich działań w sprawach osób zgłaszających naruszenia. 

   Pracownik, który nie ma możliwości dokonania bezpiecznego zgłoszenia – jak pokazuje praktyka whistleblowingu – naraża się na odwet w razie ujawnienia jego danych osobowych. Z tego względu dyrektywa wymaga, aby ustanowić skuteczne i odstraszające sankcje karne wobec osób fizycznych lub prawnych, które są odpowiedzialne za ujawnienie tożsamości sygnalisty.

   Jak przygotować się do dyrektywy o ochronie sygnalistów?

   Wiele organizacji zadaje sobie kluczowe pytanie: jak przygotować się do dyrektywy o ochronie sygnalistów? Ważną rolę odgrywa właściwe planowanie. Od samego początku prac należy opracować i wdrożyć harmonogramy (instrukcje) postępowania w określonych sprawach zgodnie z obowiązkami pracodawcy nałożonymi przez unijną regulację. 

   Plany te powinny dotyczyć zarówno samego procesu przyjmowania informacji od osób zgłaszających naruszenia, jak i działań następczych. Organizacje mogą mieć na przykład do czynienia z lakoniczną informacją, która bezpośrednio nie wskazuje, kto dokonał nadużycia. Nie można wykluczyć, że sygnalista nie będzie dysponował niezbitymi dowodami na określone nieprawidłowości, bądź też nadzwyczajność sytuacji wpłynęła tak, że zgłoszenie jest niekompletne. 

   Scenariusze powinny przede wszystkim dotyczyć tego, co będzie się dalej działo z pozyskanymi przez pracodawcę danymi o naruszeniach za pośrednictwem utworzonych kanałów zgłaszania nadużyć. Potencjalne rodzaje nieprawidłowości, jakie mogą wystąpić w danej organizacji, poddają się łatwemu modelowaniu. Dzięki eksperckiej wiedzy członków zespołu mającego za zadanie przygotować firmę do wdrożenia dyrektywy o ochronie sygnalistów można stworzyć listę potencjalnych działań nielegalnych (nieetycznych).

   Dyrektywa o ochronie sygnalistów – jakie obowiązki dla pracodawcy?

   Fundamentalnym prawem whistleblowera jest uprawnienie do zgłaszania dostrzeżonych przez siebie nadużyć prawa, które może negatywnie wpływać na szeroko rozumiane sprawy publiczne. Powstaje przy tym pytanie, jakie obowiązki dla pracodawcy nakłada dyrektywa o ochronie sygnalistów?

   Podstawowym zadaniem wynikającym z nowych unijnych regulacji jest utworzenie kanałów zgłaszania działań nielegalnych. Mechanizmy komunikacyjne mają przy tym zagwarantować osobie informującej o naruszeniach pełną poufność tożsamości. Większość ekspertów i specjalistów zajmujących się zjawiskiem whistleblowingu jest zdania, że organizacja musi przygotować oraz stworzyć co najmniej dwa równolegle działające wewnętrzne metody informowania o nieprawidłowości. Może to być np. linia telefoniczna i poczta e-mailowa, elektroniczny formularz zamieszczony na stronie internetowej pracodawcy i dodatkowo fizyczna skrzynka w siedzibie organizacji na pisemne zawiadomienia od osób zgłaszających nadużycia.

   Kolejny obowiązek pracodawcy mający skutecznie wdrożyć dyrektywę o sygnalistach – polega na przygotowaniu procedur przyjmowania zawiadomień o naruszeniach i dalszego postępowania ze zgłoszonymi nieprawidłowościami. Zanim jednak zacznie się tworzyć nowe wytyczne, warto najpierw przejrzeć te, które już funkcjonują w organizacji. Może wystarczy je tylko nieznacznie zmodyfikować.

   Kanały zgłaszania nadużyć wymagane przez dyrektywę w sprawie ochrony whistleblowerów mogą być obsługiwane wewnętrznie przez wyznaczoną do tego celu osobę lub zespół pracowników gwarantujących niezależność i brak konfliktu interesów. Dla skutecznego wdrożenia kultury organizacyjnej promującej whistleblowing wybór ten jest kluczowy. Dlatego warto znaleźć kogoś, kto cieszy się powszechnym zaufaniem w organizacji.

   Jak wdrożyć dyrektywę o ochronie sygnalistów?

   Procedury, kanały zgłaszania nadużyć i realizacja przez pracodawcę obowiązków prawnych wynikających z dyrektywy w sprawie ochrony sygnalistów to fundament, które musi wdrożyć zakład pracy. Jednakże, aby zbudować w pełni działający spójny system w sprawach dla osób zgłaszających naruszenia, potrzebna jest również zmiana całej kultury organizacyjnej. W świadomości właścicieli, kadry kierowniczej i zatrudnionych musi zakorzenić się przeświadczenie, że informowanie o czynach zabronionych jest pożądane i świadczy o dużej odpowiedzialności za organizację. W przeciwnym razie jej członkowie mogą trzymać się przekonania, że sygnalizowanie działań nielegalnych to donoszenie. Jeśli bowiem whistleblower ma być postrzegany jako „kapuś” lub ten, kto „kala własne gniazdo”, to nikt dobrowolnie nie będzie chciał występować w tej roli.

   Jak wdrożyć dyrektywę o ochronie sygnalistów – tak, aby zbudować skuteczny i spójny system zgłaszania nadużyć? Po pierwsze – zaplanować działania, po drugie – przygotować i wdrożyć odpowiednie procedury, po trzecie – dostosować kulturę organizacyjną do nowych rozwiązań i obowiązków pracodawcy, wreszcie po czwarte – stworzyć bezpieczne kanały komunikacyjne dla informatorów. Specjalistyczne oprogramowanie w postaci systemu anonimowego raportowania o naruszeniach i sprawach wymagających wyjaśnienia oferuje Linia Etyki.

   Ten serwis wykorzystuje pliki cookies więcej informacji

   Serwis wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu poprawienia jej dostępności, personalizacji, obsługi kont użytkowników oraz dane dotyczące ruchu na stronie. Każdy może sam decydować o tym czy dopuszcza pliki cookies, ustawiając odpowiednio swoją przeglądarkę.

   Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

   Zamknij