DYREKTYWA EU dotycząca

OCHRONY SYGNALISTÓW

CO ZMIENIA DYREKTYWA
dla pracodawców w Polsce?

 • Obowiązek wdrożenia wew. kanałów
  sygnalizowania (kanały mogą być
  outsourcingowane),
 • Ochrona pracowników sygnalizujących
  naruszenia prawa UE
 • Procedura sygnalizowania nieprawidłowowści

TERMIN wdrożenia
Do 17 grudnia 2021 dla firm powyżej 250 pracowników
Do 17 grudnia 2023 dla firm 50 – 250 pracowników

Sprawdź czy spełniasz wymogi:

DYREKTYWA EU dotycząca

OCHRONY SYGNALISTÓW

CO ZMIENIA DYREKTYWA
dla pracodawców w Polsce?

 • Obowiązek wdrożenia wew. kanałów
  sygnalizowania (kanały mogą być
  outsourcingowane),
 • Ochrona pracowników sygnalizujących
  naruszenia prawa UE
 • Procedura sygnalizowania nieprawidłowowści

TERMIN wdrożenia
Do 17 grudnia 2021 dla firm powyżej 250 pracowników
Do 17 grudnia 2023 dla firm 50 – 250 pracowników

Sprawdź czy spełniasz wymogi:

 

OFERTA WDROŻENIOWA

wszystko co potrzebne do wdrożenia dyrektywy:

ANONIMOWE KANAŁY ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI
PROCEDURA OCHRONY SYGNALISTÓW
KOMUNIKACJA DO PRACOWNIKÓW
SZKOLENIE DLA OSÓB ODBIERAJĄCYCH ZGŁOSZENIA

 

 

Najszersza oferta na rynku

 

OFERTA WDROŻENIOWA

wszystko co potrzebne do wdrożenia dyrektywy:

ANONIMOWE KANAŁY ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI
PROCEDURA OCHRONY SYGNALISTÓW
KOMUNIKACJA DO PRACOWNIKÓW
SZKOLENIE DLA OSÓB ODBIERAJĄCYCH ZGŁOSZENIA

 

Najszersza oferta na rynku

Pakiet wdrożeniowy:

PROCEDURA


 

Zapewniamy procedurę zgodną
z dyrektywą oraz dobrymi praktykami

W zakres procedury wchodzi m.in.:

 • Zakres stosowania i odpowiedzialności
 • Zasady wysyłania zgłoszeń
 • Zasady odebrania zgłoszeń
  i działań następczych
 • Prowadzenie rejestrów zgłoszeń
 • Zasady poufności
 • Informacja zwrotna
 • Obowiązujące terminy

 

Procedurę można modyfikować
wg. potrzeb firmy we własnym zakresie

KOMUNIKACJA
DO PRACOWNIKÓW


 

Oferujemy filmik edukacyjny
nt. sygnalizowania
nieprawidłowości.

Z doświadczenia wiemy,
że edukacja i komunikacja
przy wdrażaniu systemów
sygnalizowania jest kluczowa.

Przygotowaliśmy w pakiecie
wdrożeniowym filmik edukacyjny,
który w szybki i łatwy sposób
wyjaśnia istotę
i cel zgłaszania nieprawidłowości.

SZKOLENIE


 

Oferujemy specjalistyczne
szkolenie z zakresu
rozpatrywania zgłoszeń

Dla osób odbierających
zgłoszenia zapewnimy
szkolenie on-line.

Pakiet wdrożeniowy:

PROCEDURA


 

Zapewniamy procedurę zgodną
z dyrektywą oraz dobrymi praktykami

W zakres procedury wchodzi m.in.:

 • Zakres stosowania i odpowiedzialności
 • Zasady wysyłania zgłoszeń
 • Zasady odebrania zgłoszeń
  i działań następczych
 • Prowadzenie rejestrów zgłoszeń
 • Zasady poufności
 • Informacja zwrotna
 • Obowiązujące terminy

 

Procedurę można modyfikować
wg. potrzeb firmy we własnym zakresie

KOMUNIKACJA
DO PRACOWNIKÓW


 

Oferujemy filmik edukacyjny
nt. sygnalizowania
nieprawidłowości.

Z doświadczenia wiemy,
że edukacja i komunikacja
przy wdrażaniu systemów
sygnalizowania jest kluczowa.

Przygotowaliśmy w pakiecie
wdrożeniowym filmik edukacyjny,
który w szybki i łatwy sposób
wyjaśnia istotę
i cel zgłaszania nieprawidłowości.

SZKOLENIE


 

Oferujemy specjalistyczne
szkolenie z zakresu
rozpatrywania zgłoszeń

Dla osób odbierających
zgłoszenia zapewnimy
szkolenie on-line.

Pakiet wdrożeniowy:

PROCEDURA


 

Zapewniamy procedurę zgodną
z dyrektywą oraz dobrymi praktykami

W zakres procedury wchodzi m.in.:

 • Zakres stosowania i odpowiedzialności
 • Zasady wysyłania zgłoszeń
 • Zasady odebrania zgłoszeń
  i działań następczych
 • Prowadzenie rejestrów zgłoszeń
 • Zasady poufności
 • Informacja zwrotna
 • Obowiązujące terminy

 

Procedurę można modyfikować
wg. potrzeb firmy we własnym zakresie

KOMUNIKACJA
DO PRACOWNIKÓW


 

Oferujemy filmik edukacyjny
nt. sygnalizowania
nieprawidłowości.

Z doświadczenia wiemy,
że edukacja i komunikacja
przy wdrażaniu systemów
sygnalizowania jest kluczowa.

Przygotowaliśmy w pakiecie
wdrożeniowym filmik edukacyjny,
który w szybki i łatwy sposób
wyjaśnia istotę
i cel zgłaszania nieprawidłowości.

SZKOLENIE


 

Oferujemy specjalistyczne
szkolenie z zakresu
rozpatrywania zgłoszeń

Dla osób odbierających
zgłoszenia zapewnimy
szkolenie on-line.

OFEROWANE PAKIETY WDROŻENIOWE

OFEROWANE PAKIETY WDROŻENIOWE

PAKIET

STANDARD

(licencja systemu,
obsługa własna klienta)

PAKIET

PREMIUM

(obsługa LINII ETYKI)

PAKIET

STANDARD

(licencja systemu,
obsługa własna klienta)

PAKIET

PREMIUM

(obsługa LINII ETYKI)

PAKIET

STANDARD

(licencja systemu,
obsługa własna klienta)

PAKIET

PREMIUM

(obsługa LINII ETYKI)

PORÓWNANIE PAKIETÓW USŁUG

Rodzaj usługi PAKIET STANDARD (obsługa własna) PAKIET PREMIUM (obsługa LE)
Platforma internetowa 24/7 (dostęp w 7 językach) TAK TAK
Infolinia 7-18 (przeszkoleni pracownicy w tym prawnicy i psychologowie) NIE TAK
email NIE TAK
dwustronny anonimowy dialog z sygnalistą OBSŁUGA WŁASNA KLIENTA OBSŁUGA LE
wstępna analiza zgłoszenia NIE TAK
anonimizacja danych NIE TAK
bezstronne/obiektywne rekomendacje doradztwo NIE TAK
bezpieczeństwo IT – szyfrowanie danych TAK TAK
aktualizacja systemu TAK TAK
raporty okresowe TAK TAK
automatyczne notyfikacje TAK TAK
anonimowy kontakt nr PIN TAK TAK
filtrowanie zgłoszeń TAK TAK
możliwość załączania dokumentów TAK TAK

 

PORÓWNANIE PAKIETÓW USŁUG

Rodzaj usługi PAKIET STANDARD (obsługa własna) PAKIET PREMIUM (obsługa LE)
Platforma internetowa 24/7 (dostęp w 7 językach) TAK TAK
Infolinia 7-18 (przeszkoleni pracownicy w tym prawnicy i psychologowie) NIE TAK
email NIE TAK
dwustronny anonimowy dialog z sygnalistą OBSŁUGA WŁASNA KLIENTA OBSŁUGA LE
wstępna analiza zgłoszenia NIE TAK
anonimizacja danych NIE TAK
bezstronne/obiektywne rekomendacje doradztwo NIE TAK
bezpieczeństwo IT – szyfrowanie danych TAK TAK
aktualizacja systemu TAK TAK
raporty okresowe TAK TAK
automatyczne notyfikacje TAK TAK
anonimowy kontakt nr PIN TAK TAK
filtrowanie zgłoszeń TAK TAK
możliwość załączania dokumentów TAK TAK

 SPRAWDŹ CZY SPEŁNIASZ WYMOGI DYREKTYWY

  Minimalne standardy wew. procedury sygnalizowania wg Dyrektywy 2019/1937 SPEŁNIAM NIE SPEŁNIAM
  Przynajmniej jeden kanał sygnalizowania nieprawidłowości:
  - kanał do zgłoszeń ustnych
  - kanał do zgłoszeń pisemnych
  art. 9 ust. 2
  Na życzenie sygnalisty - możliwość spotkania osobistego
  art. 9 ust. 2
  Kanały kontaktowe zaprojektowane, ustanowione i obsługiwane w bezpieczny sposób
  art. 9 ust. 1 lit. a
  Kanały kontaktowe zapewniają poufność osób trzecich
  wymienionych w raporcie
  art. 9 ust. 1 lit. a
  Brak dostępu dla osób nieupoważnionych
  art. 9 ust. 1 lit. a
  Dochowanie należytej staranności przy:
  - badaniu zgłoszeń oraz
  - podejmowaniu działań naprawczych
  art. 9 ust. 1 lit. d
  Tożsamość osoby zgłaszającej może być znana tylko pracownikom
  kompetentnym do odbierania zgłoszeń i działań naprawczych
  art. 16 ust. 1
  Anonimizacja informacji identyfikujących (bezpośrednio lub
  pośrednio) tożsamość sygnalisty
  art. 16 ust. 1
  Stanowiska osób odbierających zgłoszenia i odpowiedzialnych za
  działania naprawcze gwarantują bezstronność
  art. 9 ust. 1 lit. c
  Potwierdzenie otrzymania zgłoszenia w ciągu 7 dni
  art. 9 ust. 1 lit. b
  Przesłanie sygnaliście informacji zwrotnej nie dłużej
  niż w ciągu 3 miesięcy
  art. 9 ust. 1 lit.
  Usuwanie zbędnych danych osobowych, jeśli pojawią się
  w zgłoszeniu
  art. 17
  Prowadzenie rejestru otrzymanych zgłoszeń
  art. 18
  Sygnalista ma możliwość sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia
  transkrypcji rozmowy telefonicznej poprzez jej podpisanie.
  art. 18 ust. 1


  SPRAWDŹ CZY SPEŁNIASZ WYMOGI DYREKTYWY – tabela do wydruku

  Wydrukuj checklistę i sprawdź, czy spełniasz wymogi Dyrektywy. Przypominamy, że wszystkie warunki dyrektywy muszą być spełnione.

  DRUKUJ CHECKLISTĘ

  SPRAWDŹ CZY SPEŁNIASZ WYMOGI DYREKTYWY

   Minimalne standardy wew. procedury sygnalizowania wg Dyrektywy 2019/1937 SPEŁNIAM NIE SPEŁNIAM
   Przynajmniej jeden kanał sygnalizowania nieprawidłowości:
   - kanał do zgłoszeń ustnych
   - kanał do zgłoszeń pisemnych
   art. 9 ust. 2
   Na życzenie sygnalisty - możliwość spotkania osobistego
   art. 9 ust. 2
   Kanały kontaktowe zaprojektowane, ustanowione i obsługiwane w bezpieczny sposób
   art. 9 ust. 1 lit. a
   Kanały kontaktowe zapewniają poufność osób trzecich
   wymienionych w raporcie
   art. 9 ust. 1 lit. a
   Brak dostępu dla osób nieupoważnionych
   art. 9 ust. 1 lit. a
   Dochowanie należytej staranności przy:
   - badaniu zgłoszeń oraz
   - podejmowaniu działań naprawczych
   art. 9 ust. 1 lit. d
   Tożsamość osoby zgłaszającej może być znana tylko pracownikom
   kompetentnym do odbierania zgłoszeń i działań naprawczych
   art. 16 ust. 1
   Anonimizacja informacji identyfikujących (bezpośrednio lub
   pośrednio) tożsamość sygnalisty
   art. 16 ust. 1
   Stanowiska osób odbierających zgłoszenia i odpowiedzialnych za
   działania naprawcze gwarantują bezstronność
   art. 9 ust. 1 lit. c
   Potwierdzenie otrzymania zgłoszenia w ciągu 7 dni
   art. 9 ust. 1 lit. b
   Przesłanie sygnaliście informacji zwrotnej nie dłużej
   niż w ciągu 3 miesięcy
   art. 9 ust. 1 lit.
   Usuwanie zbędnych danych osobowych, jeśli pojawią się
   w zgłoszeniu
   art. 17
   Prowadzenie rejestru otrzymanych zgłoszeń
   art. 18
   Sygnalista ma możliwość sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia
   transkrypcji rozmowy telefonicznej poprzez jej podpisanie.
   art. 18 ust. 1


   KANAŁY SYGNALIZOWANIA – OBSŁUGA LINII

   KANAŁY SYGNALIZOWANIA – OBSŁUGA LINII

   INFOLINIA

   E-MAIL

   PLATFORMA
   INTERNETOWA

   Czynna
   w dni pracujące
   od 7 – 18

   Dyżury w infolinii prowadzą
   przeszkoleni pracownicy
   Linii Etyki

   Dedykowany
   adres e-mail

   nazwaklienta@liniaetyki.pl

   • Dedykowana platforma internetowa
    nazwaklienta@iniaetyki.com
   • Dostępna 24h/7
   • Dostępna w 7 językach
   • ANONIMOWY kontakt z sygnalistą za pomocą nr. PIN
   • Tworzenie grup odbiorów zgłoszeń np. RN,
    zarząd, compliance, HR
   • Zarządzanie dostępem do zgłoszeń
   • Umożliwia sortowanie i filtrowanie zgłoszeń
    wg. Typu zgłoszenia, priorytetu, statusy, tematyki
   • Statystyki i raporty okresowe i indywidualne
   • Automatyczne notyfikacje o nowych zgłoszeniach
   • Załączanie dokumentów
   • Łączenie zgłoszeń w sprawy (jeżeli więcej
    zgłoszeń dotyczy tego samego tematu
   • Prowadzenie wewnętrznego, zaszyfrowanego
    dialogu na poziomie zgłoszenia

   KANAŁY SYGNALIZOWANIA

   INFOLINIA

   E-MAIL

   PLATFORMA
   INTERNETOWA

   Czynna
   w dni pracujące
   od 7 – 18

   Dyżury w infolinii prowadzą
   przeszkoleni pracownicy
   Linii Etyki

   Dedykowany
   adres e-mail

   nazwaklienta@liniaetyki.pl

   • Dedykowana platforma internetowa nazwaklienta@iniaetyki.com
   • Dostępna 24h/7
   • Dostępna w 7 językach
   • ANONIMOWY kontakt z sygnalistą za pomocą nr. PIN
   • Tworzenie grup odbiorów zgłoszeń np. RN, zarząd, compliance, HR
   • Zarządzanie dostępem do zgłoszeń
   • Umożliwia sortowanie i filtrowanie zgłoszeń wg. Typu zgłoszenia, priorytetu, statusy, tematyki
   • Statystyki i raporty okresowe i indywidualne
   • Automatyczne notyfikacje o nowych zgłoszeniach
   • Załączanie dokumentów
   • Łączenie zgłoszeń w sprawy (jeżeli więcej zgłoszeń dotyczy tego samego tematu
   • Prowadzenie wewnętrznego, zaszyfrowanego dialogu na poziomie zgłoszenia

   KANAŁY SYGNALIZOWANIA

   LINIA ETYKI W LICZBACH

   1


   JESTEŚMY PIERWSZĄ
   FIRMĄ W POLSCE
   OFERUJĄCĄ
   KANAŁY
   SYGNALIZOWANIA

   2010


   MAMY NAJDŁUŻSZE
   EKSPERCKIE
   DOŚWIADCZENIE
   – OD 2010 ROKU
   NA POLSKIM RYNKU

   100 000


   OBEJMUJEMY
   OCHRONĄ
   PONAD 100 TYS.
   PRACOWNIKÓW
   NASZYCH
   KLIENTÓW

   7


   UDOSTĘPNIAMY
   PLATFORMĘ
   INTERNETOWĄ
   W 7 JĘZYKACH

   11


   OBSŁUGUJEMY
   INFOLINIĘ
   CZYNNĄ
   11 GODZIN
   DZIENNIE

   KORZYŚCI DLA KLIENTA

   KORZYŚCI DLA KLIENTA

   • BEZPIE CZEŃSTWO IT
   • ANONIMOWOŚĆ
   • SKUTECZNOŚĆ: 40% nadużyć wykrywanych dzięki Sygnalistom
    (Raport do Narodów ACFE 2020)
   • WYKRYWANIE NADUŻYĆ NA WCZESNYM ETAPIE I OGRANICZENIE STRAT
   • SZEROKA DOSTĘPNOŚĆ – 3 KANAŁY: INFOLINIA, PLATFORMA, E-MAIL
   • Dedykowany adres PLATFORMY: nazwaklienta@liniaetyki.com
   • Dedykowany adres E-MAIL: nazwaklienta@liniaetyki.pl
   • WSTĘPNY FILTR ZGŁOSZEŃ NIEZASADNYCH
   • ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI PRAWA w tym RODO
   • BEZPIE CZEŃSTWO IT
   • ANONIMOWOŚĆ
   • SKUTECZNOŚĆ: 40% nadużyć wykrywanych dzięki Sygnalistom (Raport do Narodów ACFE 2020)
   • WYKRYWANIE NADUŻYĆ NA WCZESNYM ETAPIE I OGRANICZENIE STRAT
   • SZEROKA DOSTĘPNOŚĆ – 3 KANAŁY: INFOLINIA, PLATFORMA, E-MAIL
   • Dedykowany adres PLATFORMY: nazwaklienta@liniaetyki.com
   • Dedykowany adres E-MAIL: nazwaklienta@liniaetyki.pl
   • WSTĘPNY FILTR ZGŁOSZEŃ NIEZASADNYCH
   • ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI PRAWA w tym RODO
   • Anonimowy kontakt z sygnalista za pomocą numeru PIN
   • Dane chronione przy wykorzystaniu mechanizmów zaszyfrowania asymetrycznego.
   • Cyber monitoring i okresowe testy penetracyjne
   • Monitoring i aktualizacje zgodne z wytycznymi OWASP
   • Certyfikaty SSL
   • Certyfikowany hosting na terenie Polski: ISO 9001: 2015, ISO 27000:2013
   • Back up
   • Anonimowy kontakt z sygnalista za pomocą numeru PIN
   • Dane chronione przy wykorzystaniu mechanizmów zaszyfrowania asymetrycznego.
   • Cyber monitoring i okresowe testy penetracyjne
   • Monitoring i aktualizacje zgodne z wytycznymi OWASP
   • Certyfikaty SSL
   • Certyfikowany hosting na terenie Polski: ISO 9001: 2015, ISO 27000:2013
   • Back up

   Ten serwis wykorzystuje pliki cookies więcej informacji

   Serwis wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu poprawienia jej dostępności, personalizacji, obsługi kont użytkowników oraz dane dotyczące ruchu na stronie. Każdy może sam decydować o tym czy dopuszcza pliki cookies, ustawiając odpowiednio swoją przeglądarkę.

   Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

   Zamknij