ETYKA W BIZNESIE

ETYKA W SEKTORZE PUBLICZNYM

POMAGAMY ORGANIZACJOM BUDOWAĆ PRZEWAGĘ KONKURENCYJNĄ W OPARCIU O ETYKĘ.

WDRAŻAMY WHISTLEBLOWING W ORGANIZACJACH

 

Linia Etyki dostarcza pierwszy na polskim rynku
bezpieczny system sygnalizowania nieprawidłowości/
system zgłaszania nadużyć.

O tym, co dzieje się w organizacji najwięcej wiedzą pracownicy. Badania różnych ośrodków jako najbardziej skuteczne źródło wiedzy o nadużyciach wskazują sygnały pracownicze oraz sygnały anonimowe (tip).
Mimo że statystyczny pracownik nie akceptuje obserwowanych nieprawidłowości, posiadaną wiedzę często zachowuje dla siebie w obawie przed konsekwencjami.

System sygnalizowania Linii Etyki
umożliwia zgłoszenie wątpliwości etycznych
w pełnym poczuciu bezpieczeństwa.

Jak to robimy?

Przeczytaj o whistleblowing

 

WDRAŻAMY KODEKSY ETYKI

Kodeks etyki pozwala podejście intuicyjne do etyki zamienić na podejście systemowe.

Pracując z Klientami, za cel stawiamy sobie wypracowanie takiego rozwiązania, które będzie rozwiązaniem żywym. Żywym, a więc:

 • dającym praktyczne wskazówki tak, aby organizacja i jej pracownicy będą się odwoływać w codziennej pracy,
 • ujednolicającym różne systemy wartości, z którymi pracownicy przychodzą do organizacji,
 • budujące środowisko pracy oparte na zaufaniu i wzmacniającym poczucie identyfikacji pracowników z organizacją,
 • budującym zaufanie społeczne do organizacji i dającym przewagę konkurencyjną.

Jak osiągnąć te cele?

Linia Etyki szyje kodeksy etyki na miarę, uwzględniając specyfikę Klienta, branży oraz realiów, w jakich Klient funkcjonuje (np. rynku pracy, lokalizację własną oraz dostawców).

Jak to robimy?

Przeczytaj więcej na temat kodeksu etyki

BUDUJEMY POLITYKI WEWNĘTRZNE

Polityki wewnętrzne pozwalają przełożyć cele zapisane w kodeksie etyki na codzienne życie organizacji.

To praktyczne wskazówki dla organizacji i jej pracowników o tym:

 • jakie są przyjęte w organizacji praktyki związane z budowaniem kultury etyki,
 • jak rozwiązywać dylematy etyczne pojawiające się w praktyce.

Jak to robimy?

Przeczytaj o programach etycznych

SZKOLIMY, PROWADZIMY WARSZTATY Z WHISTLEBLOWINGU

Szkolenia widzimy jako jeden z puzli w układaniu kultury etycznej w organizacji.

Poprzez szkolenia pracodawca nadaje w organizacji ton, dając swoim pracownikom sygnał, na ile poważnie jest traktowana etyka.

Naszym celem jest:

 • pokazanie, jak etyczne środowisko pracy wpływa na funkcjonowanie organizacji i jej zespołu,
 • zbudowanie wspólnego dla organizacji i jej zespołu rozumienia kluczowych pojęć, m.in. konfliktu interesów, mobbingu, dyskryminacji, molestowania, nepotyzmu,
 • pokazanie, na czym polega whistleblowing; jaka jest z niego korzyść dla organizacji, jaka dla zespołu, a jaka dla interesu publicznego; jakie są dobre praktyki w korzystaniu z dobrodziejstw whistleblowingu i czego od pracodawcy wymaga prawo, a czego od pracownika; jak stworzyć skuteczny system sygnalizowania wątpliwości etycznych,
 • uwrażliwienie pracowników na dylematy etyczne tak, aby nie były one bagatelizowane,
 • wzmocnienie poczucia identyfikacji pracownika z pracodawcą.

Jak to robimy?

Przeczytaj o szkoleniach

AUDYTUJEMY

… a więc odpowiadamy na pytania:

 • Na jakim etapie dojrzałości kultury etycznej jest organizacja?
 • Jakie są potrzeby organizacji w sferze etyki? Które sfery etyki reformować, aby lepiej funkcjonować jako podmiot gospodarczy lub jako instytucja publiczna? Jakie są dla danej organizacji kluczowe kierunki rozwoju?
 • Jakie są przyczyny barier dla rozwoju kultury etycznej w organizacji?
 • Jaka jest gotowość zespołu, aby wspierać budowanie kultury etycznej? Kto w organizacji jest sojusznikiem rozwoju, kto hamulcowym?

A przede wszystkim rekomendujemy skuteczne rozwiązania.

Jak to robimy?

Przeczytaj o audycie etycznym

PRZYJMUJEMY NIEKONWENCJONALNE WYZWANIA

Jeśli Państwa organizacja ma niekonwencjonalną kulturę organizacyjną, zaproponujemy rozwiązanie równie niekonwencjonalne.

Być może w Państwa organizacji pracownicy przychodzą do pracy w klapkach, wiedzę wchłaniają szybko, ale nie zza stołu. Chcą się uczyć, ale raczej przez grę.

Przygotujemy rozwiązanie intrygujące i niepowtarzalne.

AKTUALNOŚCI

Jak budować efektywny system wewnętrznego sygnalizowania?

Jak budować efektywny system wewnętrznego sygnalizowania, aby zwiększyć zaufanie wśród pracowników? O tym - Anna Wojciechowska-Nowak, członek zarządu Linii Etyki w nowej publikacji Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, „Etyka biznesu – wokół kluczowych zagadnień”....

czytaj dalej

PARTNERZY

KONTAKT

Linia Etyki Sp. z o.o.

ul. Wojska Polskiego 11
01-524 Warszawa

Tel. + 48 22 290 26 26
Fax. +48 22 621 73 77

biuro@liniaetyki.pl
www.liniaetyki.pl

7 + 13 =

Share This