System anonimowego raportowania

Nieprawidłowości podczas realizowania zadań zawodowych mogą doprowadzić do poważnych wypadków w niektórych zakładach. Dostrzeżenie niewłaściwego działania i niedopełniania obowiązków przez pracownika powinno być przekazane do sekcji kontroli jakości firmy oraz jej zarządu. Służy do tego system anonimowego raportowania. Pomaga zatrudnionym wskazać istotne problemy w danym przedsiębiorstwie bez konieczności narażania się na negatywną ocenę takiego zachowania przez innych pracowników. Zapraszamy do kontaktu w celu dokładnego wyjaśnienia działania opracowanych przez naszą firmę rozwiązań w zakresie etyki w biznesie.

Jakie zachowania w pracy należy zgłaszać poprzez system anonimowego raportowania?

Realizacja obowiązków zawodowych przez zatrudnione w firmie osoby powinna przebiegać zgodnie z normami BHP oraz regulaminami wewnętrznymi, jakie ustalił pracodawca. Nieprawidłowości w tym zakresie narażają zarówno właścicieli przedsiębiorstwa, jak i innych pracowników, na różnego typu szkody – w tym także urazy, a nawet śmierć. Są to konsekwencje mogące wynikać m.in. z celowego ignorowania zasad bezpieczeństwa podczas pracy. Problemem nierzadko jest także niesprawny sprzęt lub jego niedostateczna konserwacja przez wyznaczone do tego celu osoby. W takich sytuacjach liczy się czas reakcji – szybki kontakt z kierownictwem zapewni system anonimowego raportowania.system anonimowego raportowania

Platforma ta jest przydatna również przy zgłaszaniu zachowań noszących znamiona mobbingu czy dyskryminacji. Dzięki możliwości poufnego przesyłania wiadomości o nieprawidłowościach w firmie, zatrudnieni w niej pracownicy są także w stanie poinformować kierownictwo o korupcji, do której dochodzi w strukturach przedsiębiorstwa. W wielu przypadkach problemy w funkcjonowaniu działalności są trudne do wykrycia nawet przez wyznaczonych do tego specjalistów z działu kontroli jakości. Znacznie lepszym źródłem informacji są osoby, które z nieprawidłowościami spotykają się na co dzień, czyli pracownicy. Z tego względu korzystnym dla właściciela firmy rozwiązaniem jest wdrożenie systemu anonimowego raportowania. Zachęcamy do zapoznania się z jego dokładną specyfikacją!

System anonimowego raportowania nieprawidłowości w zakładzie pracy

Możliwość zgłaszania niedopełniania obowiązków zawodowych przez pracowników powinna być dla osób zatrudnionych w pełni komfortowa – oznacza to, że musi być poufna. Kontakt z kierownictwem w celu wskazania nieprawidłowości w firmie umożliwia stworzona przez nas platforma w postaci systemu anonimowego raportowania. Sytuacje wzbudzające wątpliwości są opisywane przez zgłaszającego, a następnie trafiają do kadry odpowiedzialnej za ich skontrolowanie. Takie narzędzie jest bardzo wygodne dla obu stron – nie wymaga sporządzania skomplikowanych wniosków czy umawiania bezpośrednich spotkań. Tym samym zarządzanie poszczególnymi procesami w zakładzie staje się dla jego właściciela prostsze i minimalizuje ryzyko poniesienia strat wynikających np. z nieprzestrzegania zasad BHP na konkretnym stanowisku.

System anonimowego zgłaszania nieprawidłowości dostosowywany jest do klienta. Jest on przejrzysty i bezproblemowy w obsłudze, co ma także wpływ na czas tworzenia zgłoszeń i ich otrzymywania przez kierownictwo. Oprócz wykrywania nieprawidłowości platforma służy również do gromadzenia kluczowych informacji w kontekście optymalizacji działania poszczególnych stanowisk. Zapewnia komfort pracownikom i nie naraża ich na negatywną ocenę zachowania ze strony innych osób zatrudnionych w firmie. Zainteresowanych przedsiębiorców zachęcamy do kontaktu i wyboru naszego systemu anonimowego raportowania! Dopasowujemy platformę do specyfiki funkcjonowania przedsiębiorstwa i potrzeb zarówno jego właściciela, jak i pracowników.

Raportowanie nieprawidłowości o nieprzestrzeganiu prawa to nie donosicielstwo!

Bezpośrednie zgłoszenie do kadry kierowniczej niewłaściwego postępowania pracownika czy innego problemu może być dla osoby raportującej z wielu względów kłopotliwe. Najczęściej jest to obawa przed wykluczeniem ze środowiska w danym przedsiębiorstwie i oskarżeniem o donosicielstwo. Należy jednak pamiętać, że działanie wbrew prawu czy zasadom BHP nierzadko naraża zatrudnione osoby na uszczerbek na zdrowiu. Zalecenia odnośnie do pracy na konkretnych stanowiskach są ustalane w celu wyeliminowania sytuacji zagrażających innym osobom.

System anonimowego zgłaszania stanowi w tym wypadku doskonałe rozwiązanie i daje pracownikom pełen komfort psychiczny związany z możliwością raportowania nieprawidłowości mających miejsce w danym zakładzie. Brak reakcji przy mobbingu, dyskryminacji czy niedopełnianiu obowiązków służbowych może być nawet zagrożeniem zdrowia lub życia dla osób poszkodowanych w wyniku takich działań. Dlatego tak ważne jest szybkie wskazywanie problemów kadrze kierowniczej. Nie należy zatem utożsamiać zgłaszania kłopotów poprzez system raportowania z donosicielstwem – platforma ta służy do kompleksowego dbania o bezpieczeństwo i wygodę pracowników w zakładzie, w którym są oni zatrudnieni. Nawet w niewielkiej firmie dobrze jest wdrożyć oferowane przez nas rozwiązania z zakresu etyki w biznesie – jesteśmy w stanie dostosować je indywidualnie do każdego klienta.

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies więcej informacji

Serwis wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu poprawienia jej dostępności, personalizacji, obsługi kont użytkowników oraz dane dotyczące ruchu na stronie. Każdy może sam decydować o tym czy dopuszcza pliki cookies, ustawiając odpowiednio swoją przeglądarkę.

Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij