17 grudnia 2023 r. minęły dwa lata, odkąd państwa członkowskie musiały implementować Dyrektywę nr 2019/1937. Właśnie upłynął ostatni „ulgowy” termin, dotyczący firm na rzecz których pracuje między 50 a 249 pracowników, na wdrożenie wymogów związanych z wewnętrznymi...